A romániai egyetemi hallgató önszabályozási pszichológiai profilja: az akadémiai teljesítmény elősegítői, kockázati tényezők és beavatkozási lehetőségek  

Projektfelelős: Marschalkó Eszter-Enikő 


A 2013-ban indult kutatás témája a romániai egyetemi hallgatók önszabályozó magatartásával kapcsolatos összefüggések és pszichológiai előrejelzők azonosítása a tanulmányi teljesítménnyel összefüggésben. Ezek az adatok alkalmazottan felhasználhatók mentorprogramok kidolgozásában azoknál a hallgatóknál, akiknek nehézséget okoz a vizsgák letétele, de a jobb eredményekre vágyók javára is válhat.

A projektben a következőket sikerült elérni:

(1) Elméleti szinten a formális egyetemi képzésben (alapképzésben) elért teljesítményhez kapcsolódó önszabályozási magatartás mint fogalom, illetve folyamat elemzése valósult meg különböző elméleti paradigmákban.

(2) Módszertanilag tesztelésre kerültek az akadémiai önszabályozás nemzetközi irodalomban jól reprezentált komplex prospektív eszköze (LASSI), az önaktualizáció elmélethez tartozó több kérdőív (Önaktualizáció Skála/ SDS, Aspiráció Index/ AI), a képességészlelés bizonytalanság eszköze (Ability Uncertainty Scale), önszabályozási mód/ preferencia  eszköze (Regulatory Mode Questionnaire). Ezen kívül, egy személyes célok megállapításán és elérésén alapuló online intervenciós program hatását is kipróbáltuk, kontrollált klinikai vizsgálatban tesztelve (Morisano és munkatársai, 2010 alapján).

(3) Az eredmények szerint a sikeres és kevésbé sikeres akadémiai kimenetel korrelátumait és prediktorait mutattuk ki, valamint fontos diverzitást is megállapítottunk képzési területek szerint úgy a korrelátumok szerint, mint a javasolt online program hatását illetően.

(4) A kutatási terület szerint azonosított bizonyos eltérések miatt (STEM/nem STEM) bizonyos differenciált megközelítéseket is javaslatokak fogalmaztunk meg.

A projekt jövőbeli tervei:

(1) Teszteljük, hogy az online oktatási coaching keresztül (aplikáción keresztül/TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYSEGÉD) hatással lehet-e a tanulmányi teljesítmény javítására.

(2) A tanulmányi kudarcok komplex pszichológiai kockázatelemző eszközének kidolgozása és validálása, amely a főiskola első évfolyamán, prevenciós szereppel, az optimális időben történő beavatkozás érdekében alkalmazható azon hallgatók számára, akik önszabályozási sérülékenységet mutatnak. tudományos területen.

(3) A kiemelkedő hallgatók önszabályozó profiljának elemzése interkulturális perspektívában (Románia/Hollandia: nem STEM és STEM profil).

(4) A célmeghatározó intervenció hatásának lehetséges mediátorainak és moderátorainak tanulmányozása – STEM és STEMM hallgatók esetében

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Marschalko, E. , Kalcza-Janosi, K. , Kotta,  I. , Bibok, B. (2021). Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale. World Academy of Science,  Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences,15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956

Marschalko E.E. (2021). Célratörő gyermek:önszabályozás kisiskoláskorban. In Kotta I. (Ed) Fészkelődők Érdekességek a kisiskoláskor pszichológiájából, Editura Presa Universitara Clujana. 112-115. ISBN: 978-606-37-0816-9, 45-52. 

Marschalkó, E.E., Batiz, E. , Orbán, R., Kotta,I., & Jancso-Farcas, S. (2019). Self-regulated learning differences in stem and non-stem  undergraduates.  6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences  2019,  Conference Proceedings,  ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September,  2019,  Vol 6 (3), 339-346.

Marschalkó, E.E., Bernath Vincze, A., Kálcza-Jánosi, K., Szabó, K., János, R., (2019). The role of regulatory mode in academic performance among stem and non-stemm undergraduates, 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September, 2019, Vol 6, 3, 339-346 pp, DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3

Marschalkó, E.E., Kálcza-Jánosi, K (2019). The Predictive Role of Life Goals and Self Determination Traits on Academic Performance in a Romanian STEMM and non-STEM Undergraduate Cohort.  Transylvanian Journal of Psychology. 19 (2), 61 – 84

Marschalko, E.E. (2018) The self-regulatory correlates of undergraduate academic performance: facilitators, risk factors and intervention possibilities. Doctoral Thesis. Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.

Marschalkó, E.E., Morisano, D. & Szamosközi, I. (2018.) Goal-setting among STEM and non-STEM students: a Pilot Randomized Controlled Trial in Locke, E. A., & Schippers, M. C. Improving lives: Personal goal setting boosts student performance and happiness. Academy of Management Proceedings, Chicago, IL,USA

Marschalkó. E.E., Szamosközi I. (2017). Predictors of Academic Achievement in College: Actual Learning Skills. Transylvanian Journal of Psychology, 18 (1), 35-56.

Marschalkó E.E., Szamosközi I. (2016). The Role of Regulatory Mode Profile in Academic Achievement: What Fosters Success in Higher Education? Transylvanian Journal of Psychology, 17 (2), 227- 245.

Marschalkó E.E., Szamosközi I., (2016) Life Goals, Self Determination and Perception of Ability in Romanian Undergraduate Students: Profile and Academic Performance. Transylvanian Journal of Psychology, 17 (1), 71-94.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Motivational Aspirations, Self-Determination and Ability Uncertainty in Struggling Undergraduate Students: exploring profiles and patterns. 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016: Psychology & Psychiatry, (Vol 1, pp 237-244). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Goal-Setting Intervention High Achieving Undergraduate   Student’s Self-Regulation and Use of Strategies in Learning: What matters? 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016:  Psychology &Psychiatry, (Vol 1, pp 201-208). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Successful Undergraduate Student Profile Exploration: The Role of Skill, Will, Self-Regulation and Contextual Characteristics. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 203-210). STEF 92 Technology Ltd.,Sofia, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Goal-Setting Intervention: A Meta-Analytic Examination of Experimental Studies from the Domain of Formal and Informal Education in Adult Population. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 85- 92). STEF 92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria.

Nemzetközi szimpóziumon való részvétel

Marschako E.E. (2018) – Goal-setting among STEM and non-STEM students: a Pilot Randomized Controlled Trial in All-Academy Theme: Symposium on „Improving Lives: Personal Goal Setting Boosts Student Performance and Happiness „, Academy of Management Meeting, August 10-14 in Chicago, Illinois

Marschako E.E (2017)- Personal Goal Setting-Old Ideas and New Frontiers: Factors in Academic Achievement, Well-Being, and Leadership, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands

Marschako E.E (2015) – Goal Setting Research and Practice in Higher Education Network Workshop, School of Business and Economics, Loughborough University, UK

Nemzetközi rendezvenyeken és konferenciákon való résztvétel:

Marschalko, E. , Kalcza-Janosi, K. , Kotta,  I. , Bibok, B. (2021). Translation, Cultural Adaptation and Validation of the Hungarian Version of Self-Determination Scale. World Academy of Science,  Engineering and Technology, Open Science Index 177, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences,15(9), 818 – 821. e-ISSN: 2163-1956

Marschalkó, E.E., Batiz, E. , Orbán, R., Kotta,I., & Jancso-Farcas, S. (2019). Self-regulated learning differences in stem and non-stem  undergraduates.  6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences  2019,  Conference Proceedings,  ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September,  2019,  Vol 6 (3), 339-346.

Marschalkó, E.E., Bernath Vincze, A., Kálcza-Jánosi, K., Szabó, K., János, R., (2019). The role of regulatory mode in academic performance among stem and non-stemm undergraduates, 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-93-5 / ISSN 2382-9959, 26 August – 1 September, 2019, Vol 6, 3, 339-346 pp, DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.3

Marschalkó, E.E., Morisano, D. & Szamosközi, I. (2018.) Goal-setting among STEM and non-STEM students: a Pilot Randomized Controlled Trial in Locke, E. A., & Schippers, M. C. Improving lives: Personal goal setting boosts student performance and happiness. Academy of Management Proceedings, Chicago, IL,USA

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Motivational Aspirations, Self-Determination and Ability Uncertainty in Struggling Undergraduate Students: exploring profiles and patterns. 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016: Psychology & Psychiatry, (Vol 1, pp 237-244). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2016). Goal-Setting Intervention High Achieving Undergraduate   Student’s Self-Regulation and Use of Strategies in Learning: What matters? 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2016:  Psychology &Psychiatry, (Vol 1, pp 201-208). STEF 92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Successful Undergraduate Student Profile Exploration: The Role of Skill, Will, Self-Regulation and Contextual Characteristics. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 203-210). STEF 92 Technology Ltd.,Sofia, Bulgaria.

Marschalkó, E.E. & Szamosközi, I. (2015). Goal-Setting Intervention: A Meta-Analytic Examination of Experimental Studies from the Domain of Formal and Informal Education in Adult Population. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: Psychology & Psychiatry, Albena, Bulgaria (Vol 1, pp 85- 92). STEF 92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria.

Elnyert pályázatok/díjak

2020-2021 Marschalko E.E.- Posztdoktori kutatói ösztöndíj a POCU/380/6/13/123886 projekt keretében „Vállalkozás az innovációért doktori és posztdoktori kutatáson keresztül” címmel

2020-Marschalko E.E. -Díjazott vállalkozási terv a POCU/380/6/13/123886 projekt keretében, “Academic Performance Self-AID” címmel

2019 Marschalko E.E. – A legjobb bemutatás díja – 6. SWS Nemzetközi Tudományos Társadalomtudományi Konferencia. Albena.Bulgária