Serdülőből sikeres és boldog felnőtt?  A serdülőkorból felnőttkorba való sikeres átmenetet előrejelző pszichoszociális tényezők. Mentális egészség, erőforrások és veszélyeztető tényezők.  Nemzeti szintű longitudinális kutatás. (Outcomes of adolescence) PN-II-ID-PCE-2011-3-0543   

Kutató csoport tagja: Bernáth Vincze Anna Emese  


A projekt az első romániai longitudinális reprezentatív vizsgálat, amelyet a serdülők felnőttkorba való  átmenetét hivatott felmérni,(figyelembevéve a jelentős demográfiai tényezőket valamint azokat a társadalmi kontextusokat, erőforrásokat és rizikófaktorokat amelyek hozzájárulnak a serdülőknek a fiatal felnőtt státuszba való sikeres átmenetében. Mint módszer, az interakciós élethossz-perspektívát és az életút-perspektívát vettük alapúl. A projekt első hulláma (adatgyűjtés disszeminálás) 2011-2013-as időszakban valósult meg amelyben 33 település (megye) 70 középiskola, 219 osztály tanulója vett részt (N=3509). Ezen belül többek között, vizsgáltuk az (1) iskolai teljesítményt, attitűdöket, szociális támaszt, (2) a családi kapcsolatokat, légkört, támogatást, a családon belüli bántalmazást és erőszakot, (3) testi és mentális  egészséget, (4) a szexuális identitást, viselkedést, terhesség megelőzést (5) kockázati magatartások és rizikót jelentő környezeti tényezőket (függőségek, szegénység, bandák), (6) a stresszes események, és megküzdési mechanizmusok kapcsolatát, a (7)  fiatalok értékrendjét,  munkához való hozzáállását, jövőbeli tervek, oktatási törekvéseket . 

A kutatás második hullámában (2014-2016) amelyben a lemorzsolódás 35%-s volt, felmértük a felnőttkor markereinek klasszikus értelembe vett kritériumait (szülői ház elhagyása, házasság, családalapitás, korai terhesség) a foglalkozás és munka területen az oktatási rendszerből való kilépést, a továbbtanulás és munkavállalás velejáróit, a különböző társadalmi-gazdasági kockázati tényezők (szegénység  szociális státusz.) hatásait. Kimeneti változóként felmértük a (1) mentális egészséget és életminőséget a (2) szubjektív boldogság érzést és elégedettséget a személyes kompetencia szinteket és én hatékonyságot, (3) a szociális készségeket, az intimitás és a kötődés képességét mint az egészséges párkapcsolatok kialakításának háttértényezőit (4) a hagyományos értékek iránti elkötelezettséget, és az erkölcsi értékek szerinti cselekvés képességét, (5) a problémás rizikós és deviáns viselkedések elkerülését mint  a sikeres és boldog élet velejáróit és ugyanakkor előrejelzőit. A projektet PN-II-ID-PCE-2011-3-0543, Prof. Roth, Mária vezette. A projekt a tanügy minisztérium, UEFSCID finanszírozásával valósulhatott meg.  A projekt eredményeit közel 100 tudományos publikációban mutattuk be és az adatok további feldolgozás alatt állnak. 

A projekten belül elért eredmények

Publikációk

Bernáth-Vincze, A.E. A.E. (2016). Sănătatea mentală la intersecția factorilor sociali al adolescenților din România. Rezultantele adolescenței. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  

Bernáth-Vincze, A.E. (2016). Bunăstarea  la tineri din România  In. Rezultantele adolescenței. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  

Bernáth-Vincze, A.E. Kiss, Sz., Batiz, E., & Orbán, R. (2019). Relation of Abuse and Domestic Violence Experienced In Childhood With Affective Disorders And Risk For Suicide. A Nationwide Study. 6th 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3) 261-271.https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3 

Bernáth-Vincze, A.E. János, R., Szabó, K. (2019). The Impact Of Child Abuse On Happiness And Life Satisfaction In Romanian Youth. A Nationwide Study. 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3) 205-213. https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3 

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) School Behavior and Future Plans of Adolescents In Romanian  Migrant Families. Social Science & Arts  Vol. I., 337-345.  

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) Risk behaviors in Romanian Adolescent left behind.  A Nationwide Longitudinal Study. Social Science & Arts  Vol. I , 123-131.  

Bernáth-Vincze, A.E. (2020). Home Alone. Psychological Well-Being of Romanian Adolescents Left Behind by Parents. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1),  265-274. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Bernáth-Vincze, A.E. (2020). Distress and Health Risk Behaviors Of Adolescents In Romanian Migrant Households, 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 287-295. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Bernáth-Vincze, A.E., Dégi L., Cs., Roth M., Hărăguş T., P., Raiu, S., Iovu, M.B., Dávid-Kacsó, Á., Faludi, C., Voicu, C. (2013): Health and well-being among Romanian adolescents transitioning to adulthood, Psychology & Health, 28, SI, Suppl 1, 173-173.

Bernáth-Vincze, A.E.,  Kacsó, D.A.,Roth, M. (2014). A Nationwide Study of Risk Behaviors among Romanian High School Seniors, SGEM Social & Arts Proceeding volum I, 1-8.

Bernáth-Vincze, A.E.,  Szamoskozi, I. (2015). Pathways of wellbeing to young adulthood, Social & Arts, Vol. I, 141-149.

Bernáth-Vincze, A.E.,  Haragus, P., Roth, M.  (2015). Satisfaction with life of Romanian young adults, Social & Arts  Vol. I, 181-189.

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) Impact of Family Violence and Emotional Support Experienced in Childhood And Adolescent on Well Being of Romanian Youth. Social and Behavioral, Sciences Proceedia 69, 1923-1930.

Bernáth-Vincze, A.E. (2016) Effect of Family Violence and Poverty on Mental Health in Romanian Youth. A Nationwide Longitudinal Study. Social and Behavioral Sciences, Proceedia 69, 1931-1938.

Bernáth-Vincze, A. E. , Degi, Cs., Roth, M., Hărăguș, T., P. (2013): A Nationwide Study of Mental Health and Social Support among Romanian Adolescents Transitioning to Adulthood, Transylvanian Journal of Psychology; Vol.XIV (1)

Roth M, Kacso-David A., Iovu, M, Bernáth-VinczeA. E., Haragus P. T., Degi Cs, Faludi C.,Voicu.(2012) Outcomes of adolescence in Romania. Procedia – Social and Behavioral Sciences 69, 1959 – 1964.

Kacsó, D.A., Bernáth-Vincze,A.E.,  Roth, M. (2014). The career related plans of  Romanian Senior High School Students from Tehnical and Teoretical High Schools, SGEM Social&Arts Proceeding Volum I, 119-127.   

Raiu, S, Roth, M., Hărăguş, P.T, Vincze, A. E., Kacso-David, A., Degi, Cs., Voicu, C., Iovu, M.B., Faludi, C. (in press) “Further Education Plans of Teens in their last grade of highschools”, Applied Social Work Cambridge Scholar Publishing.

Roth, M., Iovu, M.B., Kácso-Dávid A., Hărăguş P.T., Vincze A. E., Dégi  L. Cs., Faludi C., Voicu C., (2013). Effects of School Success on Adulthood Projects of Youngsters by The End of Schooling in. Runcan P.L., Rață, G., Iovu, M.B.(eds) Applied Social Sciences: Sociology (p.145-152), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.

Iovu, M.B., Hărăguş P.T, Roth, M., Raiu, S. Bernáth-Vincze,A.E ., Kacso-David, A., Degi, C., Faludi, C., Voicu, C., . (2013). Adolescents’ Plans for Family Formation. Preliminary Findings from Romania. Revista de Asistenţă Socială, XII (3), 131-143.

Faludi, C., Dégi,Cs. L. Roth, M., Bernáth-Vincze,A. E. Raiu S., Iovu M.-B., Hărăguş, P.-T., Kacso-David, A., Voicu,C.,  (2013). Contribuţia debutului sexual şi a comportamentelor de risc pentru sănătate asupra reuşitei la bacalaureat a adolescenţilor din România, Revista de Asistenţă Socială, XII (4) 1-10.  

Raiu, S, Roth, M., Hărăguş, P.T, Bernáth-Vincze, A. E., Kacso-David, A., Degi, Cs., Voicu, C., Iovu, M.B., Faludi, C. (in press) “Further Education Plans of Teens in their last grade of highschools”, Applied Social Work Cambridge Scholar Publishing.

Roth, M., Iovu, M.B., Kácso-Dávid A., Hărăguş P.T., Bernáth-VinczeA. E., Dégi  L. Cs., Faludi C., Voicu C., (2013). Effects of School Success on Adulthood Projects of Youngsters by The End of Schooling in. Runcan P.L., Rață, G., Iovu, M.B.(eds) Applied Social Sciences: Sociology (p.145-152), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.

A projekt eredményeinek részleges bemutatása nemzetközi  rendezvényeken )

21st ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Calgary Canada. Roth, M.,     aiu S.,  Vincze, A.E., Iovu, M. (2016). Transition to Adulthood: the Impact of Childhood Violence Experiences on      Substance Abuse and Mental Health Problems for Romanian Youth. Oral presentation.

33rd FICE CONGRESS & 2nd CYC WORLD CONFERENCE, Viena, Austria. Roth, M. Vincze, A.E. . The Impact of Family Support in Childhood and Adolescence On Well-Being For Romanian Youth. Oral presentation.

6th International Scientific Conference on Social Sciences. Bernáth-Vincze, A.E. Kiss, Sz., Batiz, E., & Orbán, R. Relation of Abuse and Domestic Violence Experienced In Childhood With Affective Disorders And Risk For Suicide. A Nationwide Study. Poster presentation.

6th International Scientific Conference on Social Sciences. Bernáth-Vincze,A.E. János, R., Szabó, K. (2019). The Impact Of Child Abuse On Happiness And Life Satisfaction In Romanian Youth. A Nationwide Study. Poster presentation.

SGEM – International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth-Vincze,A.E.. School Behavior and Future Plans of Adolescents in Romanian  Migrant Families. Oral presentation.

SGEM – International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth-Vincze,A.E.. Risk behaviors in Romanian Adolescent left behind.  A Nationwide Longitudinal Study. Oral presentation

ISPCAN, 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Bucharest. Bernáth- Vincze, A.E. Roth M. Emotional well being and risk behaviors of adolescents growing up with parents working abroad. Oral presentation.

SGEM- International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth- Vincze, A.E. Satisfaction with life of Romanian young adults.

SGEM- International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria. Bernáth- Vincze, A.E. Szamosközi, I. Pathways of wellbeing to young adulthood.  Oral presentation.

PSIWORLD Psychology and Realities of the Contemporan Wold, Bucharest. Bernáth- Vincze, A.E. Variability of Happiness according to Income, Relationship Status Religious Affiliation and Health in Romanian Young Adults. Poster presentation 

IAAH– 18ème Congrès Européen de l’ International Association for Adolescent Health, „Bien-Être á L’adolescence”, Paris, France. Bernath-Vincze, A.E.,  Kacsó, D.A.,Roth, M., Hărăguș,T.P. (2014). Mental Healthand Well Being Among Romanian Youth. (2014). 

IAAH– 18ème Congrès Européen de l’ International Association for Adolescent Health, „Bien-Être á L’adolescence”, Paris, Fance.    Kacsó, D.A., Bernáth- Vincze, A.E.,  Roth, M., Hărăguș,T. P. (2014). Perceived teacher support and well-being among Romanian senior high school students. .

EHPS– 28th Conference of the European Health Psychology Society, Insbuck, Austria.    Roth, M., Bernáth- Vincze, A.E.,  Kacsó, D.A., (2014) Positive Resources and Protective Factors in the Life of Romanian Adolescent and their Effect on Future Plans.

SGEM  International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Bulgaria. Bernáth- Vincze, A.E., Kacsó, D.A.,Roth, M. (2014). A Nationwide Study of Risk Behaviors among Romanian High School Seniors.

SGEM International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, Kacsó, D.A., Bernáth- Vincze, A.E.,  Roth, M. (2014). The career related plans of  Romanian Senior High School Students from Tehnical and Teoretical High Schools. Bulgaria.

EHPS– 27th European Health Psychology Conference, Bordeaux, France.  Bernáth- Vincze A. E.  Degi Cs., Roth, M., Hărăguş P. (2013).  Mental health and well being among Romanian adolescents transitioning to Adulthood.

ENSACT -3rd International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey.  Roth, M. Haragus, P. T. Bernáth- Vincze, A.E. Kacsó, D.A. Raiu S., Iovu, M.  Dégi, Cs.  Faludi, C. (2013) “Profiling youth to understand the help they need”.

ENSACT -3rd International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, Turkey.  Roth, M.,  Iovu ., Vincze, A.E.,  Kacso, D.A.  Haragus, T.P.,Degi, Cs., Faludi, C.(2013).   Outcomes of Adolescence.

ISSA – Conference, Timişoara. Roth, M., Iovu ., Kacso, D.A.  Haragus, T.P. Bernáth- Vincze, A.E. ,Degi, Cs., Faludi, C.(2013).  The effects of school success on adulthood projects of youngsters by the end of school-life

ISPCAN –13th European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Dublin Iovu, M.B., Hărăguş, P., Roth, M., Raiu, S., David- Kacsó, A., Dégi, C., Faludi, C., Bernáth- Vincze, A. E., Voicu, C. – Future expectations of senior highschoolers in Romania

ESA European Sociological Association 11th Conference, Torino.  Roth, M., Raiu, S., Bernáth- Vincze A.E. , Hărăguş P., Dávid-Kacsó, A. (2013). Maturity awareness in the life course planning by Romanian youngsters: high-school and University students.

Elnyert pályázatok: PN-II-ID-PCE-2011-2016, 3-0543, UEFISCDI