A tanulmányi kiválóság kognitív prediktorai: kritikai gondolkodás és metakognitív folyamatok

 Projektfelelős: drd. Barta Andrea
Témavezető tanár: prof. dr. Szamosközi Ștefan


A kutatási projekt célja a tanulmányi kiválóság vizsgálata kognitív pszichológiai szempontból, az iskolai kiválóságot a tanulmányi teljesítménnyel, a versenyeken, Olimpiákon, konferenciákon való részvétellel, versenyzéssel konceptualizálva. Az iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel hozzájárul a kognitív képességek fejlődéséhez. A fogalomtérkép módszere, mint tanítási és tanulási módszer szintén fejlesztheti a diákok kognitív képességeit.  A projekt a következő tanulmányokat foglalja magába:

(1) A fogalomtérkép módszer hatása a diákok kritikai gondolkodási készségeinek és hajlamainak fejlődésére – Metaanalízis

(2) A Cornell Kritikai Gondolkodás Teszt és a Metakognitív Tudatosság Leltár validálása magyar anyanyelvű egyetemista populációra

(3) Excellencia-alapú különbségek a kritikai gondolkodásban és metakognícióban

(4) Verseny szint, versenytípus, konferencia részvétel, nem és tanulmányi profil, mint a kritikai gondolkodás és tanulmányi teljesítmény közötti kapcsolat moderátorai

(5) Pszichológia és Gyógypedagógia szakos hallgatók kritikai gondolkodásának és metamegértési pontosságának fejlesztése a fogalomtérkép módszerével

A projekten belül elért eredmények

Barta, A., Fodor, L. A., Tamas, B., Szamoskozi, I. (2022). The development of students critical thinking abilities and dispositions through the concept mapping learning method – A meta-analysis. Educational Research Review, 37, 100481. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100481

Barta, A., & Szamosközi, I. (2019). Differences in metacognitive regulation skills between competition attending and non-attending undergraduate students. 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3), 153-160. https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3  

Barta, A., & Szamosközi, I. (2019). What are the most determining factors in predicting undergraduate students’ participation in competitions: social support or academic accomplishment? 6th International Scientific Conference on Social Sciences. Conference Proceedings, 6(3), 353-360. https://doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3

Barta, A., Szamosközi, I., & Tamás, B. (2021, July 18-23).  Competition related moderators of the relationship between metacognition and academic excellence [Poster presentation]. The 32nd International Congress of Psychology. Prague, Czech Republic.

Barta, A., Tamás, B., Gálfi, B., Póka, T., & Szamosközi, I. (2021). Excellence-based predictors of undergraduate students’ critical thinking ability. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences – ISCSS 2021, 8(1), 215-222. https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s06.21

Barta, A., Tamás, B., Gálfi, B., Póka, T., & Szamosközi, I. (2021). Excellence-based predictors of undergraduate students’ metacognitive awareness. 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences – ISCSS 2021, 8(1), 205-214. https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s06.20

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2020). Cognitive predictors of academic performance: Metacognitive knowledge and regulation. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 309-316. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.37

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2020). Cognitive processes explaining participation in competitions: metacognitive awareness, knowledge and regulation. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences –ISCSS 2020, 7(1), 317-324. https://doi.org/10.5593/sws.iscss.2020.7.1/s06.38

Barta, A., Tamás, B., & Szamosközi, I. (2019). Human mediators of the relationship between metacognitive awareness and academic achievement: parents’ and teachers’ support. A mediation analysis. Transylvanian Journal of Psychology, 20(2), 31-55. https://doi.org/10.24193/TJP.XX.2.3