Examen de disertație

Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea pot fi publice, au posibilitatea de a participa studenţii şi cadrele didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa examinatului şi a comisiei de examen.

Informații generale

Înscriere:

 • Data: 31 ianuarie, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 februarie 2019
 • Locul desfășurării: Depunerea actelor la Secretariat, în orele de recepție, Bulevardul 21 Decembrie nr. 128.

Planificarea Examenului:

 • Prezentarea și susținerea lucrării: 20-21 februarie  2019

Comisia de evaluare:

Preşedinte:

 • Prof. Dr. Szamosközi Ștefan

Membri comisiei:

 • Conf. univ. dr. Kiss Szidónia
 • Conf.univ. dr. Bernáth Anna Emese
 • Lect. univ. dr. Batiz Enikő
 • Lect. univ. dr. János Réka
 • Lect. univ. dr. Orbán Réka
 • Lect. univ. dr. Kálcza-Jánosi Kinga
 • Lect. univ. dr. Szabó Kinga

Secretar:

 • Lect. dr. Fărcaș Susana

Cerințe de înscriere pentru examenul final:

Studentul:

Dosarul de înscriere pentru examenul de licență trebuie sa conțină următoarele acte:

 1. dosar plic;
 2. cerere tip de înscriere(se completează la secretariat);
 3. certificat de naștere original + copie; în original și o copie simplă a certificatului de căsătorie (dacă absolventul dorește să apară numele de căsătorie pe diplomă) sau traducerile legalizate în România (dacă nu există versiune în limba română a documentului);
 4. 2 poze 3/4 color;
 5. diploma de bacalaureat (original și 2 copii) și anexa foaie matricolă (original și 2 copii);
 6. diploma de licență + anexa foaie matricolă (diploma supplement)– original + 2 copii simple
 7. lucrarea de disertație – 1 exemplar listat și legat (nu este obligatorie copertarea);
 8. evaluarea coordonatorului științific;
 9. CD –care să conțină: lucrarea de disertație în format electronic (.doc, .docx, pdf); datele în SPSS și rezultatele cercetării (.sav, output), rezumatul tezei (max. 1 pagină) în limba maghiară, română și o limbă internațională – engleză (.doc, .docx);
 10. rezumatul lucrării de disertație tipărit, max. 1 pagină, un exemplar în limba maghiară, română și un exemplar într-o limbă de circulație internațională – engleză;
 11. declarație privind autenticitatea, originalitatea tezei;
 12. trei foi de hârtie A4
 13. dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul) – taxa de înscriere este de 1000 lei (Ron). Studenții beneficiază de gratuitate în cazul unui examen final (sesiunea iunie și februarie anul următor), și în cazul în care solicită un examen final în termen de trei ani de la finalizarea studiilor; dacă studentul a absolvit de mai mult de trei ani, trebuie să plătească taxa de înscriere.

 

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat vezi aici

Cerințe generale, tehnoredactarea, cerințe legate de conținut pentru lucrarea de disertație vezi aici

Evaluarea finală:

 • Media examenului final – examen de disertație – prezentarea și susținerea lucrării trebuie să fie cel puțin 6.00.