Taxe școlarizare, in anul 2017-2018

Nivel Specializarea Total (lei) Rata
I II III IV
Licență Psihologie 2.800 700 700 700 700
Licență Psihopedagogie Specială 2.600 650 650 650 650
Master Consultanță și Intervenție Psihologică 3.000 750 750 750 750

 

Taxa de școlarizare se achită de către studenți integral sau în rate. Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  • la confirmarea locului pentru studenții anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenții din ceilalți ani de studiu, cel puțin 25% din taxa anuală;
  • până la 5 decembrie, cel puțin 50% din taxa anuală;
  • până la 15 martie, cel puțin 75% din taxa anuală;
  • până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

– PENTRU PLATA INTEGRALĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE PĂNĂ LA MOMENTUL CONFITMĂRII LOCULUI, STUDENȚILOR ANULUI I LI SE ACORDA O REDUCERE DE  10%.
– REDUCEREA DE  10% SE APLICĂ ȘI PENTRU CEILALȚI ANI DE STUDII CU CONDIȚIA PLĂȚII INTEGRALE A TAXEI PÂNĂ LA DATA DE 15 OCTOMBRIE 2017 PENTRU SPECIALIZĂRILE CU FRECVENȚĂ, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2017 PENTRU SPECIALIZĂRILE LA DISTANȚĂ/FĂRĂ FRECVENȚĂ.

În cazul în care termenul este depășit. plata ratelor se poate efectua DOAR PRIN CASIERIA FACULTĂȚII pentru a putea fi calculate PENALITĂȚILE AFERENTE de 0,04 % pe zi de întârziere.

În termen, taxa se poate plăti la casieria facultății sau la orice oficiu poștal, prin mandat poștal.
La destinatar menționați: Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației
Cont: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal: 4305849, SWIFT: TREZROBU.

Pentru ratele plătite după termenul stabilit se vor percepe penalități in valoare de 0,04 % / zi