Scurtă istorie a școlii clujene de psihologie

Catedra de Psihologie din Cluj a fost înființată în 1919, odată cu nașterea universității cu predare în limba română. În fruntea catedrei a fost numit profesorul Florian Ştefănescu-Goangă, o personalitate proeminentă și determinantă a epocii, care a fost instruit în Institutul de Psihologie din Leipzig al lui Wundt. Conform modelului german, profesorul Ştefănescu-Goangă a înființa în 1922 Institutul de Psihologie Experimentală, Comparativă și Aplicată din Cluj, care a fost primul institut de acest fel din țară. În perioada interbelică, institutul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, mulțumită mai ales specialiștilor de valoare care au lucrat aici. Acest proces a fost întrerupt de reforma învățământului din 1948, care a determinat marginalizarea totală a psihologiei în educație, și a condus până la urmă la desființarea în 1977 a psihologiei ca specializare, și la suspendarea acesteia până în 1989.
1În 1990, Catedra de Psihologie s-a reînființat în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, și a arătat o dezvoltare constantă și continuă, atingând și depășind cu mult nivelul predecesorilor săi. În ultimele două decenii, a ajuns să fie nu doar una dintre centrele profesionale de marcă ale ţării, dar a ajuns să fie recunoscut pe plan ştiinţific şi la nivel internaţional.

În 1996, din Facultatea de Istorie şi Filosofie s-a desprins Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, care a avut în componenţă şi Catedra de Psihologie. În urma dezvoltării treptate, odată cu creşterea numărului de studenţi şi înfiinţarea unor noi specializării, a unor linii de studii şi programe de master, începând cu anul universitar 2005, din Catedra de Psihologie s-a desprins, şi astfel s- a înfiinţat Catedra de Psihologie Aplicată, care şi-a asumat pregătirea în limbay maghiară a psihologilor şi psihopedagogilor la nivelul întregii ţări. Cadrele didactice şi studenţii din cadrul Catedrei de Psihologie Aplicată (începând cu anul 2012, Departamentul), au la dispoziţie o infrastructură modernă, iar rezultatele lor ştiinţifice pot fi publicate în Revista de Psihologie Transilvană, revistă indexată în bazele de date ale CNCSIS, American Psychologist Association (PsychINFO), respectiv EBSCO.

Departamentul de Psihologie Aplicată oferă posibilitate de pregătire la toate nivelele de studiu; licenţă, masterat, doctorat.