Regulamente

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)


Regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului de Psihologie Aplicată


REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat


Regulament Burse


Regulament, hotărâri privitoare la taxe

Útmutató távoktatásos diákoknak


REGULAMENT burse IDFR