Admitere-nivel licență

Domeniul PSIHOLOGIE

Specializarea PSIHOLOGIE

 • 3 ani, forma de învățământ zi
 • 3 ani, forma de învățământ la distanță

Criterii de selecție:

 1. 50%: media de la examenul de bacalaureat;
 2. 50%: proba scrisă.
 • 50% proba scrisă => Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: senzații și percepții, gândirea, memoria, imaginația și creativitatea, motivația, afectivitatea, personalitatea.

Bibliografie:

 • Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (1997), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest
 • Doina-Olga Ștefănescu, Elena Bălan, Cristina Ștefan, (2007) Pszichológia, Tankönnyv a X. osztály számára, T3 Kiadó.

 

Domeniul ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE

 • 3 ani, forma de învățământ zi

Criterii de selecție:

 1. 50%: media de la examenul de bacalaureat;
 2. 50%: proba scrisă.
 • Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si discriminare.

 

În cazul egalității mediilor:

 1. Nota de bacalaureat obținută la disciplina Limba și literatura maghiară (Nota de bacalaureat obținută la disciplina Limba și literatura română, pentru cei care au absolvit licee cu predare în limba română);
 2. Nota obținută la al doilea examen scris din sesiunea de bacalaureat.