Költségek 2024-2025

 A felvételire való jelentkezéskor a következő díjakat kell befizetni (online vagy kivételes esetekben a felvételi központban):

  • beiratkozási díj 300 lej
  • adatfeldolgozási díj 50 lej
  • tehát összesen 350 lej.

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár alkalmazottai és

gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében.

A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva az igazoló okiratokat. 
A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. 
Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni. 


A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül az adatfeldolgozási díj kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.

Az árvák (35 éves korig) vagy az állami gondozásban levők (26 éves korig) azonban mentesülnek, mind a beiratkozási, mind az adatfeldolgozási díj kifizetése alól.

A felvételi díjat online kell befizetni minden szakra külön-külön (Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás, Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás).


Tandíj 2024/2025-ös tanév MESTERI KÉPZÉS 

Szak Tandíj (lej) I. részlet II. részlet III. részlet IV. részlet 
Pszichológiai tanácsadás és beavakozás 
Klinikai pszichológia: Felmérés és beavatkozás      

10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek azok az I. éves hallgatók, akik a helyük visszaigazolásáig befizetik a teljes tandíjat.