Tudnivalók 2023-2024

A beiratkozás kizárólag on-line formában történik. A felvételi felület 2023. szeptember 5.-től érhető el.

Beiratkozási időszak:

2023. szeptember 5., 9 órától – szeptember 6., 10 óráig, online. Szeptember 6.-án az iratkozási felület 10 óráig érhető el. Kivételes esetekben (pl. internet kapcsolat hiány stb.) lehetőség van a személyes iratkozásra a Pszichológia és Neveléstudományok Kar székhelyén: Sindicatelor utca 7 szám alatt, 2023. szeptember 5., 9-13 óra között, illetve szeptember 6., 9-12 óra között, betartva az adott időpontban érvényes COVID-19 járványügyi helyzet által előírt óvintézkedéseket. A személyes iratkozáshoz előző nap időpontot kell egyeztetni 9-15 óra között a 0264-405337 telefonszámon.

Az iratkozáskor, a felületen, a „Személyazonosságod” résznél, javasolt, hogy a kért adatokat a születési anyakönyvi kivonatból illetve a személyazonossági igazolványból másolják ki.

A külföldi állampolgárok esetében javasolt az útlevél szám helyett a lakcímkártyán szereplő személyi azonosítót (X-XXXXXX-XXXX típusú) beírni.

A beiratkozáshoz szükséges iratok (szkennelve és PDF formátumban feltöltve):

 • űrlap: a felvételi felületen kell generálni
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (IX-XII osztály)
 • licensz oklevél + törzskönyvi kivonat (Diploma supplement). A 2023-as végzősök esetében elegendő a licensz igazolás
 • születési bizonyítvány
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya)
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat (szeptemberi dátummal)
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott érvényes nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott érvényes nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint)
 • igazolvány, ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek;
 • MA oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány másolata, azon iratkozók számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja
 • különleges helyzetet igazoló iratok:
  • a díjmentességet igazoló irat illetve kérvény ha fennáll ez a helyzet,
  • a roma nemzetiségű jeleztkezők esetében az ajánlólevél szükséges ami a roma etnikumhoz való tartozásukat igazolja illetve a megfelelő kérvény: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii
  • A szociális védelmi rendszerből jelentkezők számára a Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság által kibocsátott igazolás valamint kérvény szükséges: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
 • a felvételi díj befizetését igazoló irat (300 lej, https://psiedu.ubbcluj.ro/taxe-admitere) (a beiratkozási felületen lehet utalni)

Az iratkozási listát 2023. szeptember 7.-én, 10 órakor hirdetjük. Szeptember 7., 10-12 óra között lehet kérvényezni a hibás adatok javítását, e-mailen: admitere.psiedu@gmail.com.

2023. szeptember 7.-én, 17 óra után fogjuk hirdetni a kar és az intézet honlapjan a felvételi vizsga helyszínét és a jelentkezők beosztását (az iratkozási számokkal amelyeket az online iratkozás befejezése után kap a jelentkező a felvételi felületen).

Felvételi szóbeli vizsga:

2023. szeptember 8 – 9.

A felvételi teremben levő szótár használata megengedett.

Eredményhirdetés – bejutási átlagok: 2023. szeptember 11., 16 óra után.

A hely visszaigazolása, újraelosztási kérvények online iktatása: 2023. szeptember 11., 16 óra után – szeptember 12., 13 óráig lehetséges. A hely személyes visszaigazolása szeptember 12., 9-14 óra között a felvételi központban lehetséges.

A hely online visszaigazolásának  lépései:

A felvételi felületen ki kell tölteni, letölteni, majd aláírva feltölteni a beiskolázási szerződést és az adatfeldolgozási nyilatkozatot (pdf formátumban).

Amennyiben költségtérítéses helyet foglal el, a hely visszaigazolásához ki kell fizetni a tandíj első részletét (a tandíj egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek).

Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban, elveszítik ezt.

A hely személyes visszaigazolása szeptember 12., 9-14 óra között történik és a következők szükségesek:

 • a beiskolázási szerződés és a beleegyező nyilatkozat (az online felületről letöltött és aláírt változatot kell hozni)

A beiskolázási szerződés kitöltésekor be kell írni a kar nevét, a szakterületet és a szak nevét román nyelven, ezek a következők:

 • A kar neve: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
 • A szakterület: Domeniul Psihologie
 • A szak neve: Specializarea Consultanță și intervenție psihologică (în limba maghiară) vagy Psihologie clinică: evaluare și intervenție (în limba maghiară)
 • Képzési szint: Nivel master
 • a beiratkozáskor feltöltött űrlap eredeti aláírással
 • érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (IX-XII osztály) – eredeti példány + egyszerű másolat
 • licensz oklevél + törzskönyvi kivonat (Diploma supplement) – eredeti példány + egyszerű másolat. A 2023-as végzősök esetében elegendő a licensz igazolás
 • születési bizonyítvány: eredeti példány + egyszerű másolat, a másolat hitelesítése miatt
 • a személyi igazolvány (+ lakcímkártya): eredeti példány + egyszerű másolat, a másolat hitelesítése miatt
 • a családorvos által kiállított igazolás, ami tanúsítja, hogy egyetemen tanulhat (szeptemberi datum)
 • 2 db igazolványkép
 • a Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott érvényes nyelvi kompetenciát igazoló oklevél vagy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Alpha Idegennyelv-központja által kibocsátott/láttamozott érvényes nyelvvizsga oklevél (legkevesebb B1 szint) – eredeti példány + egyszerű másolat
 • igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja mindazok számára, akik második, párhuzamos szakosodásra készülnek
 • MA oklevél vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, azon iratkozók számára, akik második szakosodást szeretnének elkezdeni, illetve egy igazolás ami az elvégzett képzés alatti hallgatói státust igazolja: eredeti példány + egyszerű másolat
 • különleges helyzetet igazoló iratok
 • a tandíj első részletének a kifizetése, az online felvételi felületen, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. A hely elfoglalásakor, az éves tandíj egy összegben való befizetése esetén, 10%-os kedvezményben részesülhetnek a költségtérítéses helyre felvételt nyert hallgatók. A tandíj befizetését igazoló iratot is  mellékelni kell az iratcsomaghoz  (a felvételi felületen lehet utalni)
 • Polyás dosszié

A nem román nyelven kiállított iratok esetében a román nyelvű hitelesített fordítas eredeti példánya valamint az eredeti irat szükséges.

Amennyiben a jelentkező elfoglalta az elnyert helyét, ezt a beiskolázási szerződés kitöltésével vissza is igazolta, de a későbbiekben “költségtérítéses” helyről “államilag támogatott” helyre jutott be,  feltétlenül szükséges a hely újra elfoglalása, valamint egy új beiskolázási szerződés kitöltése, az aktuális képzési formának megfelelően.

Felvételi kritériumok az Európai Unió tagállamaiból származó diákok számára

Valamennyi egyetemi képzési szintre történő felvételi vizsgára az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség polgárai is jelentkezhetnek, a román állampolgárokra érvényes, törvény által előírt feltételek mellett, beleértve a beiskolázási díjakat is. A Románia területén kívül folytatott tanulmányaik elismerését (érettségi oklevél honosítását) az  Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörében működő szakigazgatóság végzi.

Bővebb információk: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/master-degree/