Költségek 2024-2025

  A felvételire való jelentkezéskor a következő díjakat kell befizetni (online vagy kivételes esetekben a felvételi központban):

  • beiratkozási díj 250 lej
  • adatfeldolgozási díj 50 lej
  • tehát összesen 300 lej.

  A Pszichológia és Neveléstudományok Kar által indított szakokon, a törvényes előírásoknak megfelelően, a beiratkozás költségtérítéses.

  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Központi Egyetemi Könyvtár alkalmazottai és

  gyermekei, illetve a tanügyben munkakönyvvel dolgozók vagy a tanügyből nyugdíjazottak gyermekei mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól egy szak esetében.

  A jelentkezőnek a beiratkozási díj elengedését kérvényeznie kell a Felvételi Bizottságnál, csatolva az igazoló okiratokat. 
  A beiratkozáskor a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a BBTE milyen más szakára, illetve milyen más felsőoktatási intézménybe adta le jelentkezési kérelmét. 
  Azok a jelentkezők, akik párhuzamosan több szakra nyújtották be jelentkezési kérvényüket, csak egyetlen esetben mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól, mégpedig azon a szakon, ahova az érettségi oklevél eredetijét tették le. A további szakokon kötelesek a felvételi díjat kifizetni. 


  A jelentkezőnek a Felvételi Iroda és a jelentkezők közötti információcsere biztosítása érdekében adatfeldolgozási díjat kell fizetnie. A jelentkező nem mentesül az adatfeldolgozási díj kifizetése alól, nincs lehetősége a díj összegének csökkentésére, a díj vissza nem igényelhető.

  Az árvák (35 éves korig) vagy az állami gondozásban levők (26 éves korig) azonban mentesülnek, mind a beiratkozási, mind az adatfeldolgozási díj kifizetése alól.

  A felvételi díjat online kell befizetni minden szakra külön-külön (Pszichológia, Gyógypedagógia), de azonos szak esetében, ha két képzési formát szeretne választani (nappali képzés + távoktatás) csak egy alkalommal.


  Tandíj 2024/2025-ös tanév  ALAPKÉPZÉS 

  Szak Tandíj (lej) I. részlet II. részlet III. részlet IV. részlet 
  Pszichológia 
  Gyógypedagógia