Záróvizsga Alapképzés

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

Záróvizsga időpontok:

 • Elméleti vizsga és államvizsga dolgozat védése: 2022. Február 14-20 között
 • A beosztásokat utólag fogjuk közölni 

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. a beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt majd beszkennelt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat
 3. személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (+ lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében)
 4. névváltozás esetén a változást igazoló hiteles iratok, valamint kérvényt kell iktatni, amiben kéri az új név feltüntetését
 5. érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van) – egy .pdf dokumentumban
 6. az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2021-es végzősők). ;
 7. államvizsga-dolgozat teljes terjedelmében (doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output, Codebook), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva
 8. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozatMODELL ( át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 9. a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt);
 10. az államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és a CD-t amely tartalmazza az államvizsga dolgozatot teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf), illetve a kutatás nyers adatait és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), valamint a dolgozat kivonatát, egy pólyás dossziéban, legkésőbb az egyetemi iratcsomag lezárásakor, le kell majd adni.

A díjat a következőképpen lehet fizetni:


PSZICHOLÓGIA SZAK

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása: itt

GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK

Záróvizsga helyszín: onlineMS Teams

Záróvizsga – védés beosztása: itt

Záróvizsga-szabályzat:

Szabályzat a szakdolgozat és disszertációs dolgozat elkészítéséhez a BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézet diákjainak részére

2022 júliusi záróvizsgától


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA:

MagyarRomán

HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához, figyelembe véve a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztését:

MagyarRomán

1. Elméleti vizsga követelmények

Pszichológia szak – 2022. február
Gyógypedagógia szak – 2022. február

Pszichológia szak – 2022. július
Gyógypedagógia szak – 2022. július

2. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez:

3. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez – 1. melléklet:

4. Általános útmutató az államvizsga dolgozat elkészítéséhez – 2. melléklet:

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.