Záróvizsga Alapképzés

Általános tudnivalók

A záróvizsga 2 próbából áll: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése (1) és az államvizsga-dolgozat leadása és megvédése (2).

Beiratkozás:

A záróvizsgára való beiratkozási követelmények:

A diák:

 • integralista kell legyen;
 • nem lehet tandíjhátraléka.

A beiratkozáshoz szükséges beszkennelt iratok:

 1. beiratkozási felületen generált, kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási kérvény
 2. születési anyakönyvi kivonat
 3. személyazonossági igazolvány (+ lakcímkártya külföldi diákok esetében)
 4. névváltozás esetén (amennyiben a név eltér a születési bizonyítványban feltüntetettől) a változást igazoló hiteles iratok, valamint a Dekáni hivatal által jóváhagyott kérvény, amiben az új név feltüntetését kéri
 5. érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (amennyiben az eredeti példány nem az egyetemen van) – egy .pdf dokumentumban
 6. a nem Romániában érettségizett hallgatók esetében az elismert érettségi oklevél 
 7. az Alpha központ / Bölcsészettudományi Kar által kibocsátott nyelvi kompetenciát igazoló érvényes oklevél – legkevesebb 15 pont, vagy B1-es szint (kivétel: a 2022-es végzősők) ;
 8. államvizsga-dolgozat teljes terjedelmében (doc/.docx/.pdf),  illetve a kutatás nyers adatai  és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output, Codebook), a dolgozat kivonata magyar, román, és angol nyelven – a dolgozat, a kivonatok és a statisztikai feldolgozások és kutatás nyers adatai mind egy .zip-be csomagolva
 9. a dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat – MODELL ( át kell másolni egy üres lapra a saját adatokkal kitöltve, majd aláírni)
 10. a témavezető tanár értékelése (a záróvizsga-dolgozat értékelő űrlapja megtekinthető  itt);
 11. az államvizsgázók számára egy záróvizsga-szesszió (június és a rá következő február) ingyenes, amennyiben a tanulmányok lezárását követő három éven belül jelentkeznek záróvizsgára. Ha ezzel a lehetőséggel már éltek vagy ha több mint három éve végezték el a képzést, beiratkozási díjat kell fizetniük (1000 lej), aminek bizonylatát mellékelni kell az iratcsomaghoz.

Az iratokat úgy kell beszkennelni, hogy megtekintés közben ne kelljen elforgatni az oldalakat

Az iratok online feltöltése után, az eredeti dokumentumokat és a CD-t amely tartalmazza az államvizsga dolgozatot teljes terjedelmében (.doc/.docx/.pdf), illetve a kutatás nyers adatait és azok statisztikai feldolgozását (.sav, output), valamint a dolgozat kivonatát, és két darab színes igazolványképet egy pólyás dossziéban, a záróvizsga napján le kell adni a titkárságon.

A díjat a következőképpen lehet fizetni:


PSZICHOLÓGIA SZAK


GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK


Záróvizsga-szabályzat:

Szakdolgozat és disszertációs dolgozat szabályzat: érvényes 2023 júliustól


Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák
megszervezésének és lebonyolításának

SZABÁLYZATA

MagyarRomán

Záróvizsga értékelés:

A záróvizsga próbáin elért jegyek átlaga legkevesebb 6.00-os kell legyen.

A záróvizsga alapvető feltétele a részvizsgákon az átmenő jegy elérése (5,00)!

A záróvizsga végleges jegyét két tizedes jegyre csonkítva számolja ki a vizsgabizottság.