Archives

2021-ben megszervezésre kerül a végzős hallgatók számára a kiegészítő vizsgaidőszak, figyelembe véve a “Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZATA az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján”, 28. cikkét:

“Azoknak a végzős hallgatóknak a számára, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20-at, a Kari Tanács elrendelheti egy kiegészítő vizsgaidőszak megszervezését, amelyre az első záróvizsgára való beiratkozást megelőzően kerül sor. Ezen vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt érték 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.”

Időpont:

 • 2021. június 15., 16., 17.

Román nyelvű hirdetés

Bővebb információk a későbbiekben.

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!

Vizsgairatkozás: itt

Alapképzés
Pszichológia nappali képzésI. évII. évIII. év
Pszichológia távoktatásI. évII.évIII. év
Gyógypedagógia nappali képzésI. évII. évIII. év
Mesterképző
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozásI. évII. év

Pótvizsgarend

Alapképzés
Pszichológia nappali képzésI. évII. évIII. év
Pszichológia távoktatásI. évII.évIII. év
Gyógypedagógia nappali képzésI. évII. évIII. év
Mesterképző
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozásI. évII. év

A vizsgára való beiratkozás feltételezi valamennyi tandíjkötelezettség rendezését!

Vizsgairatkozás: itt

Alapképzés
Pszichológia nappali képzésI. évII. évIII. év
Pszichológia távoktatásI. évII. évIII. év
Gyógypedagógia nappali képzésI. évII. évIII. év
Mesterképző
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozásI. évII. év

Pótvizsgarend

Alapképzés
Pszichológia nappali képzésI. évII. évIII. év
Pszichológia távoktatásI. évII.évIII. év
Gyógypedagógia nappali képzésI. évII. évIII. év
Mesterképző
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozásI. évII. év

A vizsgarend változhat!


2021. május 17-ig lehet igényelni a tanügyminisztérium által indított Euro200-as program keretén belül  a 200 euró értékű számítógép-vásárlási értékjegyeket. A támogatást azok a 26 évnél nem idősebb hallgatók igényelhetik, akiknek családjában az egy főre eső havi bruttó jövedelem nem haladja meg a 250 lejt. Bővebb információk: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 • jelentkezési adatlap
 • egyéni felelősségvállalási nyilatkozat 
 • motivációs levél – az Erasmus programban folytatandó tanulmányok nyelvén (angol, francia, német stb.); 
 • Curriculum Vitae – román vagy angol nyelven, Europass formátum; 
 • hallgatói igazolás – a II éves hallgatók: a 2019-2020-as tanév végi átlagával, az I éves hallagtók: a 2020-2021-es tanév első féléves átlagával  
 • nyelvvizsga-oklevél – a partneregyetemen képzési nyelvéről (Alpha, Lingua, egyéb nemzetközi nyelvvizsga-oklevelek: pl. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.) vagy egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, amelyben a jelentkező vállalja, hogy amennyiben elnyeri az ösztöndíjat, részt vesz a Nemzetköi Kapcsolatok Központ által szervezett nyelvvizsgán (Mindez a feltétel nem vonatkozik azokra a hallgatókra, akik olyan külföldi partneregyetemre szeretnének jelentkezni amelyen a tanítási nyelv megegyezik a Babeş–Bolyai egyetmen végzett tanulmányokéval.) 

*A kiválasztásra azok a hallgatók is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek európai uniós állampolgársággal, de tanulmányaikat a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatják. A EU állampolgársággal nem rendelkező, kiválasztott hallgatók kötelezettsége a vízum kérelmezése az adott országban folytatandó tanulmányok idejére. 

**A jelentkezési dosszié (iskolai teljesítmény, motivációs level, CV) elbírálása mellett a hallgatóval elbeszélgetnek a bíráló bizottság tagjai egy interjú keretében. 

***Az interjú a Microsoft Teams felületen zajlik majd, belépési kód: 2uo18mh 

****Jelentkezni kizárólag online lehet az alábbi linken: https://forms.office.com/r/FyPedeKX1N  

Naptár: 

 • I. forduló: 2021. április 6 – 15 (12 óra). között a pályázatok feltöltése a felületre
 • II. forduló: 2021. április 16. (9 óra), intrejú a Microsoft Teams felületen. Belépési kód: 2uo18mh
 • III. forduló: 2021. április 17. – eredményhirdetés 

A Pszichológia és Neveléstudományok Kar Erasmus+ partneregyetemei: 

https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/erasmus-psiho/2021/acorduri_martie-2021_etapa-2.pdf

A kar Erasmus+ koordinátora: 

Dr. Daniel Andronache adjunktus – erasmus.psyed@outlook.com 


A BBTE költségvetésen kívüli alapjából rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók névsora: 
Kérjük azokat a hallgatókat, akik most először részesülnek ösztöndíjban küldjék el elektronikus formában a számlakivonatukat (javasolt bankok: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC vagy OTP) a titkárság: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy pedig a social@ubbcluj.ro e-mail címre. 

Az e-mailben elküldött banki dokumentumon kötelező feltüntetni a következőket: a kar neve, a szak, évfolyam, a személyi szám (CNP), a leánykori név (amennyiben változott), az ösztöndíj típusa és a kitöltés időpontja. 
ÖSZTÖNDÍJAK

2020-2021-es egyetemi tanév, 2. félév:

 1. ÉRDEM
 2. TANULMÁNYI
 3. SZOCIÁLIS

Kérjük azokat a hallgatókat, akik most először részesülnek ösztöndíjban küldjék el elektronikus formában a számlakivonatukat (javasolt bankok: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC vagy OTP) a titkárság: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy pedig a social@ubbcluj.ro e-mail címre. 

Az e-mailben elküldött banki dokumentumon kötelező feltüntetni a következőket: a kar neve, a szak, évfolyam, a személyi szám (CNP), a leánykori név (amennyiben változott), az ösztöndíj típusa és a kitöltés időpontja. 

Mindazon hallgatók akik az elmúlt félévekben már részesültek ösztöndíjban, megkérjük, hogy e-mailben értesítsék a titkárságot arról, hogy utoljára pontosan melyik tanévben, milyen félévben és milyen típusú ösztöndíjban részesültek. 


Az Erasmus+ iroda és az AIESEC Cluj-Napoca 2021 nyári szakgyakorlati ösztöndíjat szervez az alapképzéses 1 és 2 éves valamint mesteri 1 éves hallgatók számára.

A projektek bemutatása

A kiválasztás a jelentkezési dosszié alapján történő angol nyelvű interjúból áll, először az Erasmus+ iroda és az AIESEC Cluj-Napoca képviselőiből álló bizottsággal, majd a kiválasztott szervezet/vállalat képviselőivel.

A jelentkezési dossziét pdf formátumban kell elküldeni a oana.cozmuta@ubbcluj.ro e-mail címre.

Beküldési határidő: 2021 április 7, 13:00 óra.

A dossziénak tartalmaznia kell:

 • Jelentkezési űrlapot
 • Nyilatkozatot
 • Europass formátumú önéletrajzot
 • Angol nyelvű motivációs levelet
 • Angol nyelvvizsga oklevelet(Cambridge, IELTS, Alfa, Lingua, etc). Amennyiben a jelentkező a kiválasztás időpontjában nem rendelkezik nyelvvizsga oklevéllel, a dossziéba fel kell töltsön egy, saját felelősségre megírt nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy az interjúk után részt vesz egy on-line nyelvvizsgán és hogy csak abban az esetben nyerheti el az ösztöndíjat, amennyiben a nyelvvizsgán legalább B1-B2 szintet ér el.
 • Hallgatói igazolást a legutolsó vizsgaszesszió átlagával

A helyek száma korlátozott, de több szervezethez/vállalathoz is lehet jelentkezni, ezért megkérjük, hogy mindegyikre töltsenek ki külön-külön jelentkezési űrlapot, megjelölve a prioritási sorrendet.

Jelentkezési naptár:

 • 2021 március 26. – április 7 (13 óra) – a jelentkezési dosszié elküldése pdf formátumban a oana.cozmuta@ubbcluj.ro címre
 • 2021 április 7, 17:00 óra – az interjúk beosztásának kifüggesztése
 • 2021 április 8 – interjú az Erasmus+ iroda és az AIESEC Cluj-Napoca képviselőiből álló bizottsággal
 • 2021 április 9 – a kiválasztott diákok előzetes listájának kifüggesztése
 • 2021 április 9 – online nyelvvizsga, azon jelentkezők számára, akik nem rendelkeznek nyelvvizsga oklevéllel
 • 2021 április 12 – fellebezések iktatása
 • 2021 április 14 – végső listák kifüggesztése
 • 2021 április 14 – május 1 – interjú a szervezetek/vállalatok képviselőivel.

Fontos!!!

 • Az Erasmus ösztöndíj havi összege 670 vagy 720 Euró, a befogadó ország függvényében
 • A gyakorlat periódusa minimum 60 nap  
 • A kiválasztott jelentkezők egy 160 eurós jelentkezési díjat kell fizessenek a AIESEC Cluj-Napoca részére valamint a gyakorlat megkezdésekor egy részvételi díjat a befogadó szervezetnek/vállalatnak. Ennek összege a részvételi projektek függvényében változik.
 • A projekt időtartamára a szállást a befogadó szervezet/vállalat biztosítja (a lenti táblázat értelmében). Amennyiben a projekt kevesebb, mint 60 napot tart, a különbözeti napokra a szállást a jelentkező az ösztöndíj összegéből kell fedeznie.

Az idén a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretén belül kutatási és nyári szakmaigyakorlat-mobilitásokra pályázhattok.

 • 👩‍💻 Alapképzős, mesteris és doktorandusz hallgatók jelentkezését várjuk.

A pályázás feltétele a kutatási terv elkészítése és a befogadói nyilatkozat megszerzése és feltöltése. A befogadó intézménnyel, amely csak akkreditált felsőoktatási intézmény lehet nektek kell felvenni a kapcsolatot.