Archives

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás
link

Pszichológia nappaliPszichológia távoktatásGyógypedagógia
linklinklink
-az În așteptare (várakozási lista) a Pszichológia nappali és távoktatás listákon közös-

románmagyar
ADMISbejutott
ÎN AȘTEPTAREvárakozási listán
RESPINSvisszautasított
BUGETingyenes
TAXĂfizetéses
Cu frecvențănappali tagozat
ID-FRtávoktatás

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás
link


Az elnyert hely megerősítése

Azok a felvételizők, akik a bejutási listán szerepelnek, 2021. július 21. – 23. között, 13.00 óráig foglalhatják el online az elnyert helyet, majd az újraelosztást követően 2021. július 25. – 27. között, 13.00 óráig. Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban elveszítik az elnyert helyüket. A megürült helyekre automatikusan felkerülnek a rangsorban a helyüket megerősített felvételizők.

AZ ELNYERT HELY MEGERŐSÍTÉSE A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

A felvételi online felületére fel kell tölteni a kitöltött és aláírt beiskolázási szerződést és a nyilatkozatot egy pdf dokumentumba. A beiskolázási szerződés és a nyilatkozat kitöltése, valamint ezeknek az aláírása kizárólag elektronikus formátumban történik, a nyomtatványnak külön erre a célra szolgáló mezői vannak.

Amennyiben költségtérítéses helyet foglal el, a hely visszaigazolásához a felvételi online felületén kell kifizetni a tandíj első részletét (a tandíj  egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek).

Újraelosztás kérvényezése

A várólistán szereplő hallgatók online (a felvételi programban) kérvényezhetik a helyek újraelosztását (a Redistribuire parancsot kell kiválasztani) 2021. július 21. – 23. között, 13.00 óráig, ahhoz hogy a megüresedett helyekre bekerülhessenek . Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik ezt a bekerülés lehetőségét.

Ha az újraelosztás után (miután ön elfoglalta a tandíjas helyet) egy tandíjmentes helyet kap, el kell foglalnia a tandíjmentes helyet is és egy új beiskolázáasi szerződést és nyilatkozatot kell feltölteni a platformra.


Pszichológia nappaliPszichológia távoktatásGyógypedagógia
linklinklink
-az În așteptare (várakozási lista) a Pszichológia nappali és távoktatás listákon közös-


Az elnyert hely megerősítése

Azok a felvételizők, akik a bejutási listán szerepelnek, 2021. július 21. – 23. között, 13.00 óráig foglalhatják el online az elnyert helyet, majd az újraelosztást követően 2021. július 25. – 27. között, 13.00 óráig. Azok a hallgatók, akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban elveszítik az elnyert helyüket. A megürült helyekre automatikusan felkerülnek a rangsorban a helyüket megerősített felvételizők.

AZ ELNYERT HELY MEGERŐSÍTÉSE A KÖVETKEZŐKÉPPEN TÖRTÉNIK:

A felvételi online felületére fel kell tölteni a kitöltött és aláírt beiskolázási szerződést és a nyilatkozatot egy pdf dokumentumba. A beiskolázási szerződés és a nyilatkozat kitöltése, valamint ezeknek az aláírása kizárólag elektronikus formátumban történik, a nyomtatványnak külön erre a célra szolgáló mezői vannak.

Amennyiben költségtérítéses helyet foglal el, a hely visszaigazolásához a felvételi online felületén kell kifizetni a tandíj első részletét (a tandíj  egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek).

Újraelosztás kérvényezése

A várólistán szereplő hallgatók online (a felvételi programban) kérvényezhetik a helyek újraelosztását (a Redistribuire parancsot kell kiválasztani) 2021. július 21. – 23. között, 13.00 óráig, ahhoz hogy a megüresedett helyekre bekerülhessenek . Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik ezt a bekerülés lehetőségét.

Ha az újraelosztás után (miután ön elfoglalta a tandíjas helyet) egy tandíjmentes helyet kap, el kell foglalnia a tandíjmentes helyet is és egy új beiskolázáasi szerződést és nyilatkozatot kell feltölteni a platformra.


románmagyar
ADMISbejutott
ÎN AȘTEPTAREvárakozási listán
RESPINSvisszautasított
BUGETingyenes
TAXĂfizetéses
Cu frecvențănappali tagozat
ID-FRtávoktatás

PszichológiaGyógypedagógiaMesteri

ABC
nappali, ingyenesnappali, fizetésestávoktatás, fizetéses
Opciók magyarázata

Fellebezések benyújtása az adatok regisztrálásával kapcsolatosan 2021. július 19-én, 9-13 óra között a következő e-mail címen  lehetséges: admitere.psiedu@gmail.com


A felvételi ideje alatt a tikárság a felvételi központban, a Sindicatelor utca 7 szám alatt lesz. A következő telefonszámon  érhető el: 0751 835 721. Technikai kérdések a felvételivel kapcsolatban: 0752 328 282

Tandíjak, Fizetési lehetőségek


Azok a hallgatók, akik ingyenes táborhelyet szeretnének elfoglalni, a következőképpen tehetik ezt meg:
kérvényt 2021 július 6.-11. között kell iktatni a titkárságon. 

Jelentkezés itt

Kérvény

További információkat itt találnak

Az aláírt kérvényekhez csatolni kell az extracurricurális tevékenységeket igazoló dokumentumokat, amennyiben részt vettek extracurricurális tevékenységekben, vagy az 5. cikkely (1) bekezdés (a) pontjánál felsorolt iratokat, amelyek igazolják a hallgató szociális helyzetét, majd a kérvényük iktatószámát meg kell kapják a kar titkáráságáról. 


Második féléves nyelvi kompetencia teszt

azon diákok figyelmébe, akik nem vettek részt az első (2021 július 5.) pótvizsga dátumon. 

A vizsga időpontja: 2021 július 8. – csütörtök 14:00 óra 

A vizsga helyszíne: TEAMS, kód: qlgu29s 

Tanár: DENISA PETREHUȘ 

Email: denisaelenapetrehus@yahoo.it 

A diákokat megkérjük, hogy a vizsgával kapcsolatos bármilyen kérdésükkel Petrehuș tanárnővel vegyék fel a kapcsolatot. 


Pszichológia – AlapképzésGyógypedagógia – AlapképzésPszichológia – Mesteri
Záróvizsga – védés beosztásaZáróvizsga – védés beosztásaZáróvizsga – védés beosztása

Azokat a hallgatókat, akik az eredeti papírokat tartalmazó iratcsomagot még nem küldték el, megkérjük, hogy juttassák el azt a titkárságra a következő időpontokig:  

  • 2021 július 11-ig az I és II év alapképzésen valamint az I év mesteri képzésen levő hallgatók  
  • 2021 július 1-ig a végzős évfolyamok, III év alapképzésen és II év mesteri képzésen levő hallgatók