Lector universitar Dr. Marschalkó Eszter Enikő

Email: eszter.marschalko@ubbcluj.ro

prealabil prin email

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Psihologie, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în 2005. După absolvire am început să lucrez în cadrul unor organizații și am ales să mă specializez în Psihologia Muncii și Organizațională. Astfel, am câștigat experiență în aplicarea practică a psihologiei în diferite proiecte de dezvoltare personală, selecție, traininguri, orientare în carieră și consultanță specializată, lucrând cu companii din variate arii de activitate, ca psiholog autonom.

Interesele mele profesionale sunt legate de predictibilitate comportamentală, diferențe în personalitate, identitate și comportamentul autoreglator. Studiul acestora le-am extins și la populația studenților neperformanți și eminenți din cadrul diferitelor facultăți, dorind să identific deprinderi și abilități transferabile între contexte. Scopul meu este planificarea unor programe de intervenție complexe pentru studenți neperformanți și pentru angajați care se află într-un impas profesional.