Dr. Marschalkó Eszter adjunktus

Intézet:Alkalmazott Pszichológia Intézet
Egyetemi oktatói fokozat:egyetemi adjunktus
Helyszín:Mărăşti épület, Anghel Saligny utca (hivatalos cím: December 21 sugárút 1989, 128 szám)
Iroda: Földszint, 9. iroda
Email:eszter.marschalko@ubbcluj.ro

Pszichológusi alap és mesteri végzettségem 2002 és 2007 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szereztem meg.  Ugyanitt végeztem el a doktori és posztdoktori iskolát is. Kutatási területem során először, még pszichológia hallgatóként a memória foglalkozott (szemtanúk emlékezete, szuggesztió hatása az emlékképre), majd később az egyetemi teljesítmény pszichológiai összefüggéseivel foglalkoztam a tanulási önszabályozás keretében (doktori és posztdoktori tanulmányaimban). Doktori tézisem címe: “A felsőoktatási tanulmányi eredményesség: elősegítő tényezők, kockázati tényezők és beavatkozási lehetőségek”.

2018 utáni tapasztalataim és képződésem egy új kutatási érdeklődés fele tereltek, ami az optimális öregedés, a személyiség és az önszabályozás közötti kapcsolat feltárására összpontosít. Ez az új kutatási projekt gerontopszichológiából és a felnőttkori fejlődési tudományokból meríti ihletét. Célom, hogy feltárjam azokat a biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezőket, amelyek meghatározzák az optimális öregedést és a felnőttkori fejlődést Romániában. Ezek a tényezők meghatározóak az egyének életútjában, és jelentős hatással vannak a jóllétükre és az egészséges öregedésre. Különösen érdekel az érzelmi önkontroll és szabályozás, a felnőtt identitás fejlődése, a generációs identitás és sokszínűség, a személyiséggel kapcsolatos kockázati tényezők (például a neuroticizmus és az ellenségesség), valamint a védő tényezők (például az önkontroll) és a magány. Kutatásom keretében egyaránt figyelembe veszem az egyéni és intézményi szempontokat. Az intézményi kontextusban például a munkahelyi légkör toxikus jellemzőivel (például a klíma) is foglalkozom.

Pályám során számos szervezetben dolgoztam, mint alkalmazott vagy megbízott, és emiatt a Munka- és Szervezetpszichológia területén specializálódtam eredetileg. Az utóbbi években a klinikai aspektusokkal szembeni fokozott tudásvágy specializáció fele indított. 

2008-tólsaját magánpraxisom is, ami az ERGO HUMAN RESOURCES keretében történik. Szakmai pályafutásom során a tanári, kutatói és magánpraxis szerepköröket egyaránt összehangolom. Mint előadó, folyamatosan törekszem a fejlődésre és az aktuális tudás naprakészen tartására. Tudományos kutatásaimmal erősítem a gyakorlatomat és a tanulásom alapjait.