Lector universitar Dr. Fărcaș Zsuzsanna

default

Email: susana.farcas@ubbcluj.ro

prealabil prin email

În vara anului 2013 am absolvit Masteratul: Specializarea Consiliere și Intervenție Psihologică din Cluj-Napoca. Am fost voltuntar în diverse organizații nonprofit, iar la Fundația Bethania am fost asistent psihopedagog special voluntar timp de un an. Am petrecut un semestru cu bursă Erasmus la Facultatea de Educație Specială “Bárczi Gusztáv” din Universitatea “Eötvös Lóránd” –ELTE. În septembrie 2013, am fost admisă la școala doctorală Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific. Cercetările mele s-au concentrat în principal pe teza mea de doctorat cu tema ADHD – Deficitul de atenție și hiperactivitate.

Am început să organizez seminarii în calitate de stagiar din 2013 pentru următoarele discipline: psihologia educației, psihopedagogia tulburărilor de învățare, consiliere școlară și consiliere în carieră. Din 2013 activitățile mele de voluntariat au continuat la Centrul “Reuven Feuerstein”, unde până în prezent lucrez cu copii cu tulburări de învățare, cu performanțe slabe, copii cu ADHD.