Referent specializare Simon Ildikó

default

Email: ildiko.simon@ubbcluj.ro

Studenţilor de la zi: Luni-Joi între orele 10-12
Studenţilor de la distanţă: Vineri între orele 13 – 15
Secretariat