Lector universitar Dr. János Réka

Janos_Reka

Email: reka.janos@ubbcluj.ro

În 1997 am absolvit Specializarea Psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai. Interesul meu este foarte larg, am predat mai multe discipline, am cercetat o serie de subiecte, toate au un punct comun: raționalitatea și iraționalitatea gândirii umane și gândirea eficientă. Sunt directorul Centrului “Reuven Feuerstein” din Cluj, care se ocupă cu optimizarea abilităților cognitive ale copiilor, dezvoltarea abilităților logice și reglarea emoțiilor. Îmi place să obțin cele mai bune rezultate la studenții mei. Cred că asta înseamnă că sunt un adevărat profesor. Am fost unul dintre inițiatorii Revistei „Jurnalul Transilvan de Psihologie”. Am predat la Universitatea din Pécs ca lector invitat și am organizat activități de dezvoltare organizațională la mai multe companii.