drd. Gálfi Bernadette

Email: bernadette.galfi@ubbcluj.ro

prealabil prin email

În anul 2018 mi-am încheiat primul program de studii universitare de licență la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în domeniul Psihologiei, apoi am parcurs și programul de master în Consultanță și intervenție psihologică. Concomitent cu programul de masterat, am urmat și programul de studii universitare de licență în domeniul Psihopedagogiei speciale. În anul 2020 am fost admis la Şcoala Doctorală Psihodiagnostic Şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific, unde în teza mea de doctorat studiez în detaliu relația dintre tulburare de binge eating și obezitate dintr-o perspectivă cognitivă.

Având în vedere că temele, studiile mele de cercetare sunt din domeniul psihologiei sănătății și psihologiei clinice, în anul 2021 m-am înscris și în programul de master Psihologia sănătății publice și clinice. În afară de temele menționate, sunt interesată și de subiectele interdisciplinare între psihologie și psihopedagogie specială. Din anul 2020 fac parte din Colegiul Psihologilor din România, fiind încă supervizată în calitate de psiholog clinician.