Coordonator practică Csákány Edina

Email: edina.csakany@ubbcluj.ro

prealabil prin email

În anul 2018 am absolvit Psihopedagogia specială la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Am început masteratul la specializarea Consultanță și intervenție psihologică în anul 2018. În domeniul meu de interes se numără cercetarea abilităților cognitive și non-cognitive ale copiilor cu deficiență de auz.