Conferențiar Dr. Kiss Szidónia

Kiss Szidonia

Email: szidonia.kiss@ubbcluj.ro

prealabil prin email

Am absolvit Universitatea Babeș-Bolyai, Specializarea Psihopedagogie Specială în anul 2006. Am absolvit Facultatea de Biologie în 1984. În anul 1997 am devenit doctor în Științe Biologice în genetica umană.

Din 2003 am devenit lector universitar la Departamentul de Psihologie Aplicată UBB, apoi din anul 2007 am devenit conferențiar universitar.

Am predat următoarele discipline: Neuroștiințe, Genetica umană, Psihologie evoluționistă, Consiliere genetică, Tulburări Psihosomatice.

Interesul meu științific se axează pe analiza neuronală și genetică a fenomenelor psihologice, originea multifactorială a tulburărilor psihosomatice.

Publicațiile mele majore: Introducere în neuroștiințe – Universitatea din Cluj-Napoca, Abordări genetice în psihopedagogia specială – Presa Universitară Clujeană,Volum comun: Identificarea, prevenirea și terapia problemelor de integrare școlară – Editor: Kiss Sz. Presa Universitară Clujeană.