Plan de învăţământ – Psihologie clinică: evaluare și intervenție – Masterat