PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ━ Nemzeti Összetartozás Éve 2020 címmel

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány

felhívást hirdet a
Nemzeti Összetartozás Éve 2020
címmel.

A pályázóknak a jelentkezés során a következő tartalmi és formai szempontokat kell figyelembe venni:

Kategóriák / Témák:

  • Történelem / Művelődéstörténet: esszék, esettanulmányok, rövid történetek magyar közösségekről, személyes sorsokról. Családi legendáriumok, visszaemlékezések; hely- és családtörténeti kutatások. Miként változtatta meg Trianon a mindennapi életet, családi kapcsolatokat, gazdaságot, kulturális lehetőségeket, nyelvhasználatot.
  • Irodalom: egy, a régióhoz tárgyával vagy szerzőjével kötődő irodalmi mű elemzése, a közösség életében való jelenléte, hatása a pályázó gondolkodására, világképére.
  • Képzőművészet / Film: a régióhoz tárgyával vagy alkotójával kötődő képzőművészeti vagy filmművészeti alkotás bemutatása, hatásvizsgálata.

A pályázók törekedjenek eddig rögzítésre nem került események, történetek bemutatására, a nagyobb közösség számára hozzáférhetővé tételére. Az esszék, tanulmányok fejezzék ki a mai nemzedék viszonyát közösségük múltjához. Előny, ha tükrözik a digitális kor eszközeinek a múlt megismerésében és a mai közösségépítésben való használatának új lehetőségeit.


Karakterek száma szóközökkel: 5000-15000 karakter között (3-6 oldal), Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.

A pályázat célcsoportja: középiskolás diákok és felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve kis közösségek Horvátországból, Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából.

A pályázatokat a témában járatos szakemberek bírálják el. A legjobb pályázók pénzjutalomban részesülnek. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a díjakra fordítható összeget a pályázatok száma és minősége ismeretében ossza el a legjobbak között. Az érdemes pályázók megkaphatják a bírálók szöveges véleményének rövid összefoglalását.


A pályázatokat 2021. március 15. hétfő 20:00 óráig várjuk a nemzetiosszetartozas@kmta.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (lsd. mellékelve)
  • névvel, e-mail címmel és dátummal ellátott pályázati anyag

További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail címen és a +36 1 781 2814 telefonszámon.