Centrul „Reuven Feuerstein” din Cluj-Napoca

Feuerstein intezet

Misiune

Centrul „R. Feuerstein” din Cluj-Napoca este singurul centru de cercetare şi practică din România al ICELP (International Center for Enhancement of Learning Potential) din Ierusalim (Israel).

Centrul a fost înfiinţat de prof. univ. dr, Szamosközi Stefan şi lect. Dr. János Réka după modelul centrelor care funcţionează în numeroase alte ţări din lume. Prealabil înfiinţării, membrii activi ai centrului au luat parte la mai multe specializări, unde au avut ocazia să-şi aprofundeze cunoştinţele necesare aplicării metodelor complexe de diagnostic şi dezvoltare. În 2011 International Center for Enhancement of Learning Potential şi Departamentul de Psihologie Aplicată au semnat un Memorandum de cooperare.

Activitatea Centrului „R. Feuerstein” se concentrează în jurul a patru axe, care, deşi par disjuncte, converg spre aceleaşi scopuri:

  1. Cercetarea: Scopul centrului este de a atrage specialişti din ţară şi din străinătate. Membrii centrului adatează şi aplică metodele alternative de diagnostic şi de dezvoltare deja existente. Totodată dezvoltă metode clasice prfoprii şi le adaptează pe calculator. Sunt aplicate deja două metode computerizate proprii: cu Programul Analogon I se realizează dezvoltarea mecanismelor funcţionale ale gândirii analogice, celălalt program se adresează analizării şi dezvoltării memoriei.
  2. Instruirea studenţilor: Centrul asigură posibilitatea instruirii şi desfăşurării practicii studenţilor, asfel realizându-se o componentă majoră în pregătirea lor. Centrul funcţionează în spiritul „scientisc-practitioner”, practica fiind susţionută de date de baze empirice.
  3. Servicii pentru comunitate: scopul centrului este optimizarea proceselor de învăţare la copii şi asigurarea pregătirii şi adaptării la viaţa şcolară. Pentru realizarea acestui deziderat centrul propune o serie de activităţi de diagnostic complex, precum şi exerciţii şi metode de activare şi restructurare cognitivă în vederea adaptării şcolare a copiilor mici, precum şi pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea proceselor cognitive a copiilor cu tulburări de învăţare.
  4. Activităţi de voluntariat: centrul oferă posibilitate studenţilor de a desfăşura activităţi de voluntariat în condiţii structurate.

 

Echipa

Email: istvan.szamoskozi@ubbcluj.ro

Arii de competenţă: evaluarea potenţialului intelectual, dezvoltarea şi restructurarea cognitivă cu metoda Feuerstein şi cu programul Analogon I

Email: reka.janos@ubbcluj.ro

Arii de competenţă: evaluarea şi dezvoltarea cognitivă a tulburărilor de învăţare cu metoda Sindelar

Email: reka.orban@ubbcluj.ro

Arii de competenţă: evaluarea potenţialului intelectual cu metode psihometrice, evaluarea cu metode alternative, dezvoltarea şi restructurarea cognitivă cu metoda Feuerstein, consiliere şcolară şi vocaţională

Email: eniko.batiz@ubbcluj.ro

Arii de competenţă: evaluarea şi intervenţia la copiii cu ADD/ADHD, agresivitate, tulburări de comportament

Email: susana.farcas@ubbcluj.ro

Arii de competenţă: tulburările de învăţare şi de comportament

Email: evelin.petric@ubbcluj.ro

Arii de copmpetenţă: consiliere şcolară şi vocaţională

Email: anna.veres@ubbcluj.ro

Contact:
Tel/Fax: 0264 597 037

facebook