Bibliotecă

konyvar

Fondul de cărți, îndrumare, reviste de specialitate tipărite, respectiv electronice este gestionat de către Biblioteca Departamentului de Psihologie Aplicată.

Biblioteca de studii al liniei maghiare s-a constituit în anul 1999. În prezent are un fond de aproximativ 6000 de exemplare, cărți, publicații periodice, articole de specialitate, enciclopedii, dicționare, lucrări din bibliografii, teste, chestionare, materiale didactice.

Domeniile mari acoperite sunt în primul rând: Psihologia, Psihopedagogia Specială, Pedagogia și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Publicațiile sunt în limba română, maghiară, engleză, germană, franceză, italiană şi sunt aranjate pe domenii.

Materialele pot fi consultate la sală, având trei săli, cu 50 de locuri. Biblioteca beneficiază de acces wireless.

Biblioteca dispune de 12 calculatoare conectate la internet cu acces la baze de date ştiinţifice, cum ar fi: Springerlink Journals, PROQUEST Central, IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP Online), OXFORD Journals, Sage Journals HSS, Thomson Web of Knowledge REUTERS (Web of Science, Journal Citation Reports,Derwent Innovation Index), SCOPUS, EBSCO.

Studenții au acees, de asemenea, la  Biblioteca Facultății de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei, care deţine un fond de carte de 25.000 de volume şi un fond de periodice de 5.000 de volume în limba română, maghiară, engleză, franceză, germană, rusă etc. Începând din 2011 biblioteca deţine donaţia Prof. Dr. Horia D. Pitariu, şi din 2012 donaţia Prof. Dr. Heinz Schuler. Aceste donaţii constituie un fond de publicaţii separat. O parte din fondul de carte este organizată pe rafturi tematice diferențiate cromatic, în ordine alfabetică după autor, în conformitate cu bibliografiile obligatorii stabilite de către cadrele didactice ale Facultății de Psihologie şi Științe ale Educației.

Fondul acestei biblioteci cuprinde publicații din domeniile: psihologie cognitivă, psihologie experimentală, psihologie socială, psihopedagogie specială, psihologia dezvoltării, psihiatrie, pedagogie generală, consiliere şcolară şi profesională, metode didactice, etc. Biblioteca este destinată în mod special studenților şi cadrelor didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Ale Educaţiei.

Utilizatorii pot accesa catalogul online BCU şi bazele de date abonate cu ajutorul celor două calculatoare amplasate la intrarea în sala de lectură. Este asigurată o ambianță confortabilă şi adecvată lecturii. Consultarea publicațiilor se face prin acces liber la raft cu acordul prealabil al bibliotecarului responsabil.

Orar: Luni-Vineri 10,00-18,00


Adresa

  • Blv. 21 Decembrie 1989, nr. 128. Etaj I., sala 107

Email