Descriere Psihopedagogie

Departamentul de Psihologie Aplicată asigură formare în domeniul Psihopedagogiei speciale în formă de învățământ la zi, acreditat de Comitetul Național de Asigurare a Calității. Studenții învață bazele profesiei în săli de cursuri și seminare moderne, în laboratoare echipate modern, în biblioteci universitare și instituționale, tradiționale și electronice, în instituții de cercetare și de practică cu instrumente moderne.

Specializarea în domeniul psihopedagogiei speciale prevede însușirea cunoștințelor teoretice, dezvoltarea abilităților practice și competențe, care mai târziu ajută la ocuparea unui loc de muncă. Competențele însușite sunt aplicate în diferite domenii ale psihopedagogiei speciale, ajută absolvenții să exercite activitatea în următoarele domenii:

  • Evaluarea complexă al copiilor și adulților cu cerințe educative speciale
  • Elaborarea și aplicarea intervențiilor specifice psihopedagogiei speciale (intervenții personalizate preventive, corectiv-compensatorii, de reabilitare, intervenții individuale și de grup) la copii și adulți cu cerințe educative speciale
  • Elaborarea și aplicarea programelor dezvoltate pentru diferite grupuri de țintă
  • Consiliere psihopedagogică pentru persoane/grupuri aparținând la diferite categorii (copii, elevi, familii, muncitori, instructori, etc.)
  • Auto-evaluare și formarea continuă a competențelor profesionale, dezvoltarea carierei
  • Promovarea integrării și includerii sociale și profesionale a copiilor și adulților cu cerințe educative speciale.