GYÓGYPEDAGÓGIA szak leírása

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet Gyógypedagógia szakon nappali formában biztosítja az alapképzést, amelyet az országos Minőségbiztosítási Bizottság akkreditált.
A képzésben résztvevő diákok szakszerűen felszerelt, modern előadó- és szeminárium termekben, korszerű laboratóriumokban, hagyományos és elektronikus intézeti és egyetemi könyvtárakban, modern eszköztárral felszerelt kutató és gyakorló intézetben sajátíthatják el a szakma alapjait.
gyógypedagógia  szakos alapképzés biztosítja az elméleti ismeretek elsajátítását és a gyakorlati készségek és szakértelem kialakulását, amelyek a későbbiek folyamán elősegítik a munkaerő piacon való elhelyezkedést. Az elsajátított kompetenciák a gyógypedagógia különböző szakterületeire vonatkoznak, segítve a végzősöket abban, hogy a következő területeken fejthessék ki a tevékenységüket:

  • Speciális nevelési szükségletű gyerekek és felnőttek komplex felmérése;
  • Specifikus gyógypedagógiai (kompenzációs – rehabilitációs – terápiás, egyéni és csoportos) beavatkozások kidolgozása és/vagy alkalmazása speciális nevelési szükségletű gyerekek és felnőttek számára;
  • Különböző célcsoportok számára kidolgozott nevelési programok tervezése és kivitelezése;
  • Gyógypedagógiai tanácsadás különböző kategóriába tartozó személyek/csoportok számára (gyerekek, tanulók, családok, oktatók, dolgozók);
  • Önfelmérés és a szakmai kompetenciák folyamatos továbbképzése; karrierfejlesztés;
  • A speciális nevelési szükségletű gyerekek és felnőttek iskolai, szakmai és szociális inklúziójának és integrálásának elősegítése.