Lector universitar Dr. Kotta Ibolya, director de departament

Email: ibolya.kotta@ubbcluj.ro

Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Specializarea Psihologie în 1999, apoi am absolvit masteratul la Specializarea Consiliere Școlară în anul 2003. În 2010 am terminat doctoratul în domeniul psihologiei.

Am devenit asistent universitar în 2009, apoi din 2011 am primit funcția de lector universitar la Departamentul de Psihologie Aplicată, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Am predat disciplinele: Psihologie școlară, Consiliere școlară, Psihologia educației. Interesul meu profesional și științific se concentrează asupra psihologiei copilului și psihologia școlară, consilierea educațională.

 În calitate de consilier familial și consilier școlar și psiholog educațional, videotrainer, combin abordarea centrată pe persoană cu elemente de terapie orientată spre soluții;tehnici de analiză comportamentală, îmbunătățirea relației părinte-copil și a profesorului-copil, analiza conflictelor în familie și în clasă, creșterea eficienței în educație și formare profesională și sporirea eficienței cadrelor didactice. Cred ferm că dezvoltarea competențelor adulților bazate pe responsabilitate (părinți, educatori, profesori ), și dezvoltarea încrederii în sine este calea cea mai scurtă spre o copilărie echilibrată a noilor generații.