Conferențiar Dr. Velencei Jolán

default

Email: jolan.velencei@ubbcluj.ro

prealabil prin email

Am început să lucrez ca matematician programator și după 26 de ani am obținut o diplomă în IT ca profesor la Universitatea “Eötvös Lóránd” (ELTE TTK). Am cercetat procesele de luare a deciziilor susținute de sisteme bazate pe cunoaștere la Universitatea din Budapesta de Tehnologie și Economie. Am participat la elaborarea site-urilor de formări post-universitare. În 2008 am obținut doctoratul la Școala Doctorală de Management și Organizare.
În prezent sunt conferențiar la Universitatea Óbudai “Keleti Károly” la Facultatea de Științe Economice. Predau următoarele discipline: Suport decizional, Rezolvarea problemelor bazate pe sistem, Gestionarea cunoștințelor, Aplicații IT în afaceri.

Pun un accent deosebit pe modul în care studenții mei pot aplica învățarea în diferite contexte. Pentru a facilita învățare în acest mod folosesc instrumentele de vizualizare a cunoștințelor.
În prezent lucrez ca coordonator științific al atelierului de cercetare “Platforma de cunoștințe bazate pe colaborare” al universității pentru a compila un conținut mashup pe o platformă de cunoștințe bazată pe cloud. Susțin prelegeri la conferințe naționale și internaționale.