Proiectul StudHub UBB

Proiectul Centrul de Învățare – Student Learning Hub (StudHub UBB) a fost implementat în cadrul universității începând din decembrie 2017 în special pentru studenții aflați în situație de risc de abandon. Oferă oportunitatea studenților nivel licență anul I să participe gratuit la activități care să îi ajute să promoveze în anul al II-lea.

Pagina web a Centrului de Învățare: studhub.centre.ubbcluj.ro

Așadar activitățile organizate în cadrul proiectului sunt:

  • Workshop-uri tematice: pentru stabilirea de obiective educaționale; managementul timpului; public speaking; strategii de luare de notițe; strategii de scriere academică;
  • Ateliere de coaching și dezvoltare personală: strategii motivaționale și emoții constructive; managementul emoțiilor în sesiune;
  • Alte evenimente: excursii; seri de film tematice; jocuri de societate (boardgame); club interdisciplinar; cross-age tutoring.

 

https://www.facebook.com/studhubbbu/videos/615608872155180/

 

Prin proiect au fost modernizate și două spații aferente Centrului de Învățare care se găsesc la Decanatul Facultății de Biologie și Geologie str. Republicii 44, demisol, (dotate cu laptop-uri/calculatoare/acces internet/resurse educaționale) care vor putea fi folosite atât pentru studiul individual/lucru în echipă cât și pentru activități recreative/sociale, imediat după dotarea acestora cu mobilierul necesar.

La sfârșitul proiectului participanții vor primi o diplomă.

! Pentru încriere studenții pot completa formularul on -line: https://goo.gl/forms/GWlYint2PAu9lIJ82.
Nu există termen de înscriere, studenții se pot înscrie pe tot parcursul anului universitar.

Informații suplimentare: