A BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézete interaktív műhelymunkákat szervezett középiskolás diákok számára az Iskola másként héten

A BBTE Alkalmazott Pszichológia Intézete a gyógypedagógia, illetve a pszichológia tudományának népszerűsítése céljából interaktív műhelymunkákat szervezett középiskolás diákok számára, az Iskola másként keretén belül.

A diákok az ország több részéből érkeztek (Temesvár, Margita, Nagyvárad, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kolozsvár, Brassó). dr. Szabó Kinga programfelelős köszöntötte a diákokat, majd egy rövid és általános felvezetőt hallhattak a pszichológia területéről dr. János Réka előadásában. Ezt követően dr. Kálcza-Jánosi Kinga tartott rövid bemutatót a gyógypedagógia szakról. Az előadásokat követően a diákok gyakorlati foglalkozásokon vettek részt.

A gyógypedagógiai műhelymunka során a diákok megismerkedhettek különböző speciális segédeszközökkel és technikákkal, amelyek segítik a speciális nevelési igényű személyek (SNI) oktatását, nevelését és rehabilitációját. Emellett megtapasztalhatták, hogy milyen speciális igényű személyként élni (pl. hogyan közlekedhetünk bekötött szemmel, a vizuális csatorna használata nélkül, az auditív és kinesztetikus csatornára támaszkodva, a látássérülést szemléltetve; hogyan olvas egy diszlexiás; milyen szájról olvasni, ha a hallási analizátor kiesik stb).

A pszichológia csoportban olyan foglalkozásokon vehettek részt, ahol a racionális, irracionális gondolataink típusairól hallhattak és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják viselkedéseinket. Megismerhették az egyének működési mechanizmusait csoportban, hogyan alakulnak ki előítéleteink vagy akár azt is, hogy milyen folyamatok mennek végbe bennünk párválasztáskor.

A műhelymunkákat az intézet másod-, illetve harmadéves diákjai koordinálták.