Az Alkalmazott Pszichológia Intézet távoktatásos diákjai figyelmébe,

A járványidőszak lejártával a jelenléti oktatás visszavezetését a tanügyminisztérium, a BBTE és az
Alkalmazott Pszichológia Intézet is szorgalmazta. A BBTE Szenátusa a legutóbbi, 2023 május 22-ki ülésén
megszavazta a jelenléti órák visszavezetését a Pszichológia távoktatás szakon is.

Ennek megfelelően, a 2023-2024-es tanévben minden évfolyamon a kontakt órák személyes jelenléttel
zajlanak hétvégenként (félévente három alkalommal) az Alkalmazott Pszichológia Intézetben, míg a
konzultációk továbbra is az online térben maradnak.

Közlemény