Dr. Orbán Réka adjunktus

Intézet:Alkalmazott Pszichológia Intézet
Egyetemi oktatói fokozat:egyetemi adjunktus
Helyszín:Mărăşti épület, Anghel Saligny utca (hivatalos cím: December 21 sugárút 1989, 128 szám)
Iroda: Földszint, 9. iroda
Email:reka.orban@ubbcluj.ro

1994-től önkéntesként, animátorként, csoportfelelősként majd tartományfelelős-helyettesként részt veszek a Hit és Fény mozgalomban, melynek fő célja, hogy az értelmi akadályozott emberek és családjaik megtalálják helyüket mai rohanó világunkban.

Gyógypedagógusi diplomámat 1998-ban szereztem a Babes Bolyai Tudományegyetemen. 2003-ig inkluzívan oktatott (többségi iskolában együttnevelt) értelmi akadályozott és tanulási zavaros gyermekekkel foglalkoztam a kolozsvári Báthory István Líceumban. Közben 2001- ben elvégeztem az Inkluzív oktatás mesterképzőt, ami után egyetemi tanársegéd lettem, majd 2008-tól, a PhD sikeres megvédése után, adjunktus.

Kutatásaimban a speciális igényű személyek felmérésével, életminőségük javításával és képességeik kibontakoztatásának lehetőségeivel foglalkozom.