Pszichológia mesteri képzések leírása

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás

Képzés időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési forma: nappali

Célcsoport: elsősorban a pszichológia és neveléstudományok szakterületen alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk

Rövid leírás: 

A “Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás” a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés, ugyanakkor a Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) a Szakmai Képzők és Programok Nyilvántartásában az RF-I-CJ-31 szám alatti szakképzésként jegyzett és elfogadott mesterképző program (lásd), amely a nevelési tanácsadás doméniumban ad elismervényt, és biztosítja a Romániai Pszichológusok Társasága által elismert a gyakorló iskolapszichológusi státus megszerzését. 
A program a gyerekek, serdülők, fiatalok kognitív, emocionális és szociális fejlődésének optimizálását célozza, ezáltal megszólítva azokat a szakembereket, akik a gyerek, iskola- és neveléspszichológia illetve pályaválasztási tanácsadás terén szeretnének elhelyezkedni.
________________________________________
Szakkompetenciák:

 • A gyerekek, serdülők, fiatalok, családtagok pszichológiai felmérése,
 • Iskolai tanácsadás,
 • Konfliktusmegoldás,
 • Készség- és képesség, attitűd fejlesztő és formáló módszerek és eljárások megismerése, amelyek a hatékony tanulást, a szanogén attitűdök és viselkedések kialakulását, az egyének közösségbe való beépülését segítik elő,
 • Karriertanácsadás, karrierépítési szaktanácsadás,
 • Szakérdeklődés, szakmai értékek, szakképzés, szakképességek feltárására szolgáló módszerek és eljárások elsajátítása,
 • Szakorientáció, szakmai választásokra vonatkozó döntéshozatali kritériumok, érvek, eljárások elsajátítása a hatékony munkaerő elhelyezés és elhelyezkedés érdekében,
 • Elsődleges (primér) pszichológiai beavatkozás,
 • Hatékony, modern  kutatásmódszerek elsajátítása,
 • Egyéni és csoportos fejlesztési tervek kidolgozása és alkalmazása.

Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás

Képzés időtartama: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési forma: nappali

Célcsoport: elsősorban a pszichológia alapképzésben részesült hallgatók jelentkezését várjuk 

Rövid leírás

A “Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás” mesteri a Romániai Minőségbiztosítási Bizottság által akkreditált képzés. A Romániai Pszichológusok Társaságának (COPSI) akkreditációja, mely jelenleg folyamatban van, a klinikai pszichológus státus megszerzését hivatott biztosítani. 
A program azokat szólítja meg, akik klinikai pszichológusként a pszichológiai problémák mögött meghúzódó pszichés mechanizmusok megértésében és befolyásolásában szeretnének elmélyülni.  

Szakkompetenciák:

 • a klinikai pszichológia területén belül felhasználásra kerülő általános konceptuális keretek, elméleti modellek és kutatási eredmények ismerete és alkalmazása a klinikai gyakorlatban, klinikai pszichológiai, pszichopatológiai és pszichiátriai ismeretek alkalmazása a klinikai gyakorlatban,
 • pszichológiai értékelés gyermekeknél és felnőtteknél, egyén, pár, család, csoport/szervezet szintjén, az egészséggel és betegséggel kapcsolatos pszichológiai tényezők figyelembe vételével,
 • pszichológiai és pszichodiagnosztikai interjú levezetése, pszichológiai tesztek alkalmazása, pszichodiagnózis, szóbeli visszajelzés, írásos vélemények, jelentések és ajánlások megfogalmazása a pszichológiai értékelést követően,
 • a tudományosan megalapozott diagnosztikai vizsgálatok kivitelezése és esetmegfogalmazások kidolgozása,
 • a pszichológus – kliens kapcsolat/szövetség kialakításának képessége,
 • rövid terápiás beavatkozások stratégiájának kidolgozását megalapozó elvek ismerete és ezek hatékony alkalmazásának képessége, a különböző pszichológiai problémák kezelése esetében bevethető empirikusan megalapozott eljárások ismerete ,
 • a válság- és problémahelyzetek kiértékelése, megértése és diagnosztizálása, a hatékony megoldások azonosítása és alkalmazása,
 • Az aktuális kutatási eredmények integrálása a klinikai gondolkodásba és gyakorlatba.