PSZICHOLÓGIA-távoktatás szak leírása

Az Alkalmazott Pszichológia Intézet a Pszichológia szakon nappali és távoktatási formában biztosítja az alapképzést. Mindkét képzési típust az országos Minőségbiztosítási Bizottság akkreditálta.
A nappali képzésben résztvevő diákok szakszerűen felszerelt, modern előadó- és szeminárium termekben, korszerű laboratóriumokban, hagyományos és elektronikus intézeti és egyetemi könyvtárakban, modern eszköztárral felszerelt kutató és gyakorló intézetben sajátíthatják el a szakma alapjait.

A távoktatásban résztvevő diákok számára az Intézet biztosítja:

 • a strukturált programcsomagot, amely magába foglalja az oktatást, a felmérést, a gyakorlatot, azoknak az egyéni projekteknek és feladatoknak a határidejét, amelyek elősegítik a tananyag hatékony és folyamatos elsajátítását,
 • a felnőttképzési elvek alapján kidolgozott tanulmányi útmutatók, amelyek az egyéni tanulási stílushoz, és nem utolsó sorban, az otthoni körülményekhez alkalmazkodva elősegítik az egyéni munkavégzést,
 • a tantárgyért felelős tanárral és tutorral való folyamatos konzultálást mindazokban a problémákban, amelyekkel a hallgató az egyéni felkészülés során találkozik.

A pszichológia szakos alapképzés biztosítja az elméleti ismeretek elsajátítását és a gyakorlati készségek és szakértelem kialakulását, amelyek a későbbiek folyamán elősegítik a munkaerő piacon való elhelyezkedést. Az elsajátított kompetenciák a pszichológia különböző szakterületeire vonatkoznak (iskola-, klinikai-, munka és szervezetpszichológia), segítve a végzősöket abban, hogy a következő területeken fejthessék ki a tevékenységüket:

 • A tanulási folyamat elősegítése, javítása,
 • Karriertanácsadás,
 • Karrierépítő programcsomagok kidolgozása,
 • Pszichológiai tanácsadás,
 • Pszichológiai felmérés és diagnózis,
 • Szervezeti felmérés és diagnózis,
 • Személyzettoborzás.
 • Szakképesítő programok kidolgozása
 • Klinikai beavatkozás és terápiák kidolgozása és alkalmazása.