Karunkon az információkat, hirdetéseket, programváltoz- tatásokat kizárólag a honlapon közöljük. Kérjük diákjainkat látogassák rendszeresen honlapunkat. Az információ- hiányból adódó mulasztások kizárólag a hallgatót terhelik.