Ösztöndíj – távoktatás

 • a 2022/2023-as tanévben az I., II. és III. éves távoktatásos hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek;
 • az ösztöndíj összege egy félévre 600 lej;
 • azok a hallgatók, akik párhuzamosan nappali és távoktatásos képzésben is részt vesznek, nem részesülhetnek két ösztöndíjban egyszerre, de joguk van azt az ösztöndíjat kérvényezni, amelyik a nagyobb összegű, vagy pedig hosszabb távra érvényes
 • az ösztöndíjat egy összegben utalják a hallgató(k)nak az elbírálást követő hónapban;
 • a 2022/2023-as tanévre az ösztöndíjat a Távoktatási központ biztosítja.

 Érdemösztöndíj elbírálásának kritériumai

 • a hallgató integralista kell legyen;
 • az ösztöndíjat a hallgatók súlyozott átlagai alapján bírálják el;
 • a legkisebb átlag, amellyel az ösztöndíj kérvényezhető: 8,00 (súlyozott átlag);
 • az azonos átlagok esetén a következő kritériumok lépnek érvénybe:
  • a legnagyobb kreditszámú tantárgy jegye; ha ugyanaz a jegy, a következő legnagyobb kreditszámú tantárgy jegyét veszik figyelembe mindaddig, amíg különbség nem tehető; több, azonos kreditszámmal rendelkező tantárgy esetében a jegyek számtani középarányosát vesszük figyelembe;
  • az előző félév átlaga; az első éves hallgatók esetén a felvételi átlag egyenlő az előző félév átlagával;
  • a licenszvizsgán elért átlag.

 Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratok

 • a kitöltött ösztöndíj kérvény formanyomtatványa;
 • a személyi igazolvány + lakcímkártya fénymásolata;
 • bankszámla kivonat a hallgató nevével és az IBAN számmal, eredeti banki pecséttel vagy internetbanking kivonat formájában

Az iratokat mind elektronikus, mind fizikai formában el kell juttatni az intézet titkárságára, ellenkező esetben a hallgató elveszíti az elnyert ösztöndíjat.

Az ösztöndíjak elosztása:

Pszichológia távoktatás I év – 5

Pszichológia távoktatás II év – 4

Pszichológia távoktatás III év – 3

A tanulmányi ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2022/2023-as tanévre

I. félév
Naptári időpontTevékenységFelelős
2022. október

november
Az ösztöndíj bizottságok megalakulásaTávoktatási központ
2023. március 1.

2023. március 3.
Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. március 7.

2023. március 10.
Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023. március 7.

2023. március 17.
Az iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023. március 14.A listák elkészítése a beadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. március 14.*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. március 15.

2023 március 16.
Fellebbezések iktatása a titkárságon scannelve és papír alaponA kar titkársága
2023. március 20.A fellebbezések vizsgálata és eredmények kifüggesztése.Az ösztöndíj bizottság
2023. március 20

2023. március 22.*
Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. március 23.

2023. március 24.
Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhoz.Az ösztöndíj bizottság
2023. március 27.

2023. március 29.
Az iratcsomagok értékelése és az ösztöndíjak elosztása a Távoktatási központ szintjén.Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága Távoktatási központ titkársága
2023. március 30.A távoktatási központ ösztöndíj bizottsága által véglegesített listák elküldése a Szociális osztályhoz.Távoktatási központ titkársága
2023. március 31.

2023. április 6.
Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023. március 31.

2023. április 10.
A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023. április 19.Az ösztöndíjak utalása **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév – végzős évfolyam
Naptári időpontTevékenységFelelős
2023. június 23.

2023. június 27.
Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; 
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. június 29.

2023. június 30.
Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023. június 29.

2023. július 3.
Az eredeti iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023. július 4.A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. július 4.*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. július 6.

2023. július 7.
Fellebbezések iktatása a titkárságon: szkennelve és papír alapon.A kar titkársága
2023. július 11.A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2023. július 13.*Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. július 13.Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozÖsztöndíj bizottság
2023. július 14.A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2023. július 17.Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2023. július 17.

2023. július 20.
Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023. július 24.

2023. július 26.
A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023. július 31.Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

II.  félév (I. és II. év)
Naptári időpontTevékenységFelelős
2023. szeptember 14.

2023. szeptember 18.
Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; 
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. szeptember 19.

2023. szeptember 23.
Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
2023. szeptember 19.

2023. szeptember 22.
Az eredeti iratcsomagok leadása a titkárságon.A kar titkársága
2023. szeptember 25.A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. szeptember 25.*A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben.A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. szeptember 25.

2023. szeptember 26.
Fellebbezések iktatása a titkárságon: szkennelve és papír alapon.A kar titkársága
2023. szeptember 28.A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése.Ösztöndíj bizottság
2023. szeptember 25.

2023. szeptember 30.*
Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, szkennelve és elküldve e-mailben.A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2023. október 4.Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhozÖsztöndíj bizottság
2023. október 5.A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága általTávoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2023. október 6.Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhozTávoktatási központ titkársága
2023. október 9.

2023. október 11.
Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése.Szociális osztály
2023. október 7.

2023. október 14.
A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra.Szociális osztály
2023. október 31.Az ösztöndíjak utalása. **Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.