ERASMUS + ösztöndíjak a 2018–2019-es egyetemi tanévben – alapképzés

Információk: http://psiedu.ubbcluj.ro/61-selectie-erasmus

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési adatlap (letölthető itt);
 • saját felelősségre tett nyilatkozat (letölthető itt);
 • idegen nyelven írt motivációs levél – az Erasmus program úti célja alapján (angol, francia, német stb.);
 • Curriculum Vitae – román vagy angol nyelven, Europass modell;
 • hallgatói igazolás/ törzskönyvi kivonat – a következő adatokkal: a 2016–2017-es egyetemi tanév tanulmányi átlaga, és a 2017–2018-as egyetemi tanév első félévi vizsgaidőszak átlaga. Az I. éves alapképzéses hallgatóknak csak a 2017–2018-as tanév első félévi vizsgaidőszak átlagát tartalmazó hallgatói igazolást kell benyújtaniuk;
 • nyelvi kompetenciát igazoló oklevél – legalább B2-es szinten (Alpha, Lingua, egyéb nemzetközi nyelvvizsga-oklevelek: pl. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE stb.) – ismernie kell a partnerintézmény (angol, német, francia, stb.) nyelvét;
 • egyéb oklevelek fénymásolata – pl. kutatási tevékenységben való részvétel, önkéntesség, extracurriculáris tevékenységek, stb..

A kiválasztásra azok a  hallgatók is jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek E.U. állampolgársággal, de tanulmányaikat a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatják. Az EU állampolgársággal nem rendelkező, kiválasztott hallgatók kötelezettsége a célországtól vízumot kérni az Erasmus + program időszakára.

A pályázatok elbírálása két részből áll: az egyik a leadott dokumentumok értékelése, a másik pedig egy interjú a kiválasztó bizottsággal.  Ez utóbbin a részvétel kötelező.

Naptár:

 1. forduló: 2018. április 2.és2018. április 23. között a pályázatok leadása a kari titkárságon: Sindicatelor utca 7 szám, hétfőtől péntekig, 9 és 12 óra között, Mirela Moteoc főtitkárnőnél
 2. forduló: 2018. április 24., 13 órától – kiválasztási interjú. A helyszínt idejében közölni fogjuk.
 3. forduló: 2018. április 27. – eredményhirdetés
 4. forduló: 2018. szeptember – szelekciós verseny a betöltetlen helyek elfoglalására  valamint a mesteri és doktori képzésre.

 

Erasmus + mobilitással csak olyan intézményben lehet tanulni, mellyel a Pszichológia és Neveléstudományok Karnak szerződése van. Az együttműködési szerződések listáját lásd:  http://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/erasmus-psiho/2018-acorduri-psiho.pdf
További információk:  http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php