EURO 200 program

2022. április 14-ig lehet igényelni a tanügyminisztérium által indított Euro200-as program keretén belül a 200 euró értékű számítógép-vásárlási értékjegyeket. A támogatást azok a 26 évnél nem idősebb hallgatók igényelhetik, akiknek családjában az egy főre eső havi bruttó jövedelem nem haladja meg a 250 lejt.

A szükséges okiratok listája:

 • típuskérvény (1. melléklet);
 • a pályázó személyazonossági igazolványa (eredeti és fénymásolat);
 • születési anyakönyvi kivonat és/vagy a családtagok személyazonossági igazolványa (eredeti és fénymásolat);
 • testvérek tanulói jogviszonyának/ hallgatói jogviszonyának igazolása;
 • a családtagok állandó bruttó jövedelméről szóló igazolások, az igénylés benyújtását megelőző hónapra (eredeti);
 • saját felelősségű nyilatkozat arról, hogy az egy főre eső havi bruttó jövedelem nem haladja meg a törvény által előírt összeget (250 lej), és a család rendelkezik a számítógép megvásárlásához szükséges árkülönbözettel (leadáskor kell aláírni);
 • a kar részéről kiállított igazolás, amelyből kiderül, hogy az igénylés leadását megelőző egyetemi tanévben a hallgató legalább 45 kreditpontot teljesített (az I. éves hallgatók kivételével), továbbá egy hallgatói jogviszony-igazolás (az I. éves hallgatók esetében). Az igazolás igényt április 11, 12 óráig kell közölni a titkársággal: ildiko.simon@ubbcluj.ro;
 • a család ingó és ingatlan javaira vonatkozó nyilatkozat (egyetemi szintű egységes típusnyomtatvány).
 • Az eredeti okiratokra vonatkozó nyiltakozat

Megjegyzés: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem fenntartja magának a jogot, hogy saját felelősségű nyilatkozatot kérjen a pályázóktól arra vonatkozóan, hogy családtagjaik nem dolgoznak külföldön (leadáskor kell aláírni).

Határidő:  2022. április 14, 16 óra

A dossziékat a BBTE iktatóirodájában lehet leadni vagy elektronikusan a mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro e-mail címre kell elküldeni.

Hiányos dossziékat nem fogadnak el.

Az elküdött iratok eredeti példányát le kell majd adni a BBTE Rektori hivatalában.

A program szabályzata és naptára megtekinthető az EURO200 honlapján. https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200

Mellékletek:

 1. Típuskérvény
 2. A javakra vonatkozó nyilatkozat
 3. Az eredeti okiratokra vonatkozó nyilatkozat
 4. 1294/2004-es határozat
 5. 269/2004-es törvény