Év végi átlagok és javaslat az egyetemi törzskönyvből való törléshez – 2023

Kérjük azokat a hallgatókat, akik esetében az Academic Info oldalon illetve az alábbi táblázatokban szereplő adatok tévesek, jelezzék ezt e-mailen: ildiko.simon@ubbcluj.ro vagy judit.megyesi@ubbcluj.ro, 2023. szeptember 1., 12 óráig.


Alapképzés

Pszichológia nappali képzésPszichológia távoktatásGyógypedagógia
I. évI. évI. év
II. évII. évII. év
III. évIII. évIII. év

Mesterképzés

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás
I. év
II. év

Azok a nem végzős hallgatók, akik legkevesebb 30 kreditet teljesítettek a 2022-2023-as tanév végén és nem iktatnak kérvényt (tanulmányok megszakítása stb) automatikusan átkerülnek a felsőbb évfolyamra.

A 2023-2024-es tanévre érvényes kreditrendszer szabályzat

Szeptember 4-15 között (szeptember 15-én 12 óráig) online lehet iktatni a következő kérvényeket:

  • Évhosszabbítás (az Academic info felületen keresztül)
  • Tanulmányok megszakítása (az Academic info felületen keresztül)
  • Újrairatkozás másod- vagy harmadévre vagy évhosszabbításra (az Academic info felületen keresztül)
  • Tanulmányok folytatása: a kérvényt e-mailen kell küldeni (ildiko.simon@ubbcluj.ro)
  • Hallgatói mobilitás ( kreditszabályzat 41. Cikk)
  • Végleges hallgatói mobilitás (oktatási formák közötti átiratkozás – a kérvényt e-mailen kell küldeni (ildiko.simon@ubbcluj.ro). Fontos: az átiratkozáskor az év végi átlag legkevesebb 8-as kell legyen (Kari szabályzat)
  • Két tanulmánti év elvégzése egy év alatt

Díjak:

  • 200 lej – oktatási formák közötti átiratkozás
  • 500 lej – nemzetközi mobilitás
  • 300 lej – újrairatkozás

A befizetést igazoló nyugtát a kérvényhez csatolva kell elküldeni e-mailen.