HALLGATÓINK FIGYELMÉBE! 

A tanulmányi szerződés (6. cikk) értelmében: 

  • 6.4. A beiskolázási díj és/vagy a határidőre ki nem fizetett díjra számított késedelmi kamatok befizetésének elmulasztása a vizsgákra való jelentkezést megelőző időpontig maga után vonja a hallgató vizsgáról való eltiltását, az ezzel járó valamennyi következménnyel együtt.  
  • 6.5. Az egyetemről kizárt hallgató újrairatkozhat az egyetem által kínált képzési programokra, amennyiben az egyetem felé kiegyenlítette az esetlegesen fennálló tartozásait. 

Részletes információ