Kiegészítő vizsgaidőszak

  • a III. évfolyam, valamint az alapképzési szak esetében a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatók, és
  • a II. évfolyam, a magiszteri szakok esetében a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatók számára

A kiegészítő vizsgaidőszakon azok a végzős hallgatók vehetnek részt, akiknek előző félévekből (beleértve a végzős évfolyam pótvizsga-időszakát is) elmaradt vizsgáik vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20-at.

A kiegészítő vizsgaidőszak csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatóknak, a vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető tantárgyi vizsgához rendelt összeg 50%-a (egységes díjszabás/ kredit).

A kiegészítő vizsgaidőszakban esedékes tantárgyaknak szerepelniük kell a hallgató által aláírt folyó évi tanulmányi szerződésben, és az érintett hallgatóknak – beleértve a tanulmányaik idejét meghosszabbító hallgatókat is –, teljesíteniük kell a tantárgyi adatlapokon feltüntetett vizsgakövetelményeket. 

Lévén, hogy egy (a tanulmányok lezárása érdekében megszervezett) kiegészítő pótvizsgaidőszakról van szó, a fenti kategóriába tartozó hallgatóknak valamennyi elmaradt vizsgát le kell tenniük, és az illető vizsgák díját ki kell fizetniük.

Mindazon hallgatóknak, akik a fenti feltételek ellenőrzését követően részt szeretnének venni a kiegészítő pótvizsgaidőszak vizsgáin, az alábbi időpontok figyelembevételével egy kérvényt kell benyújtaniuk, amelyben megjelölik a tantárgyat, a félévet, a kreditszám/ tantárgyat.

A vizsgaidőszak ütemezése

  • A kiegészítő vizsgaidőszak díjának befizetése: 2018, június 15 – 18, 09:00 és 12:00 óra között, a Kar titkárságán
  • A kérvények leadása: az iratkozási periódusban, 09:00 és 12:00 óra között, a Kar titkárságán
  • Kiegészítő vizsgaidőszak (akiknek az elmaradt kreditszáma nem több mint 20): 2018, június 19, 20 és 21.