Kiegészítő vizsgaszesszió

2021-ben megszervezésre kerül a végzős hallgatók számára a kiegészítő vizsgaidőszak, figyelembe véve a “Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatóinak (alapképzés és magiszteri képzés) szakmai tevékenységére vonatkozó SZABÁLYZATA az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján”, 28. cikkét:

„Azoknak a végzős hallgatóknak a számára, akiknek előző félévekből elmaradt vizsgái vannak, de a hozzájuk rendelt összkreditszám nem haladja meg a 20-at, a Kari Tanács elrendelheti egy kiegészítő vizsgaidőszak megszervezését, amelyre az első záróvizsgára való beiratkozást megelőzően kerül sor. Ezen vizsgákra való jelentkezés előfeltétele a vizsgadíj befizetése, amelynek értéke az illető vizsgához rendelt érték 50%-a, mivel csak egyszeri vizsgalehetőséget biztosít a hallgatónak.”

Időpont:

  • 2021. június 15., 16., 17.

Beiratkozás: a kitöltött és aláírt kérvényt 2021. június 8. – 11., 9 óráig lehet pszichologia.psiedu@ubbcluj.ro elküldeni. A kérvény iktatási számát 2021. június 14., 9 óráig e-mailben közöljük.  A kérvények ellenőrzése után, amennyiben az elmaradt vizsgákhoz rendelt kreditek száma nem több mint 20, a hallgató engedélyt kap a kiegészítő vizsgaszesszión való részvételre és a vizsgadíj kifizetésére. A vizsgadíjakat június 10., 9 órától lehet utalni az Academic Info felületen. A kifizetések végső határideje a vizsga napja reggel 7 óra.

Csak azok a hallgatók vehetnek részt a kiegészítő vizsgaszesszióban, akik a kérvényt iktatták és akik idejében befizették a vizsgadíjat.


Román nyelvű hirdetés

Időpontok itt: