Ökológiai Vándorkiállítás bemutatása

A Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézete folyó év március 7-én lehetőséget biztosított arra, hogy a Kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának a Báthory István Elméleti Líceumba kihelyezett integrált VIII. osztálya bemutathassa Ökológiai Vándorkiállítását a Gyógypedagógia szak III. éves hallgatósága, valamint pszichológia szakos és tanítőképzős diákoknak. 
Rendkívül érdekkeltő, színvonalas ökológiai bemutatónak lehettünk szemlélői. Az Örökzöldek nevet viselő diákcsapat ,,Környezetbarát háztartás” című vándorkiállításával tudatosította hallgatóinkban a környezettudatos életmód szükségességét és fontosságát.
Gratulálunk az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által meghirdetett Székely Kapuk-Zöld Kapuk nevű Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok 2017-2018-as projektjének, ,,Tegyünk együtt a Földért” című környezetvédelmi, ökológiai vetélkedő pontszerző versenyén való részvételükhöz. 

Sok sikert kívánunk!