Ösztöndíj – távoktatásos hallgatók számára

2018/2019-as tanév, II. félév

 • a 2018/2019-es tanévben az I. és II. éves távoktatásos hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek;
 • az ösztöndíj összege egy félévre 600 lej
 • azok a hallgatók, akik párhuzamosan nappali és távoktatásos képzésben is részt vesznek, nem részesülhetnek két ösztöndíjban egyszerre, de joguk van azt az ösztöndíjat kérvényezni, amelyik a nagyobb összegű, vagy pedig a hosszabb távra érvényes
 • az ösztöndíjat egy összegben utalják a hallgató(k)nak az elbírálást követő hónapban;
 • a 2018/2019-es tanévre az ösztöndíjat a Távoktatási központ biztosítja.

 

Érdemösztöndíj elbírálásának kritériumai

 • a hallgató integralista kell legyen;
 • az ösztöndíjat a hallgatók átlagai alapján bírálják el;
 • a legkisebb átlag, amellyel az ösztöndíj kérvényezhető: 8,00;
 • az azonos átlagok esetén a következő kritériumok lépnek érvénybe:
  • a legnagyobb kreditszámú tantárgy jegye; ha ugyanaz a jegy, a következő legnagyobb kreditszámú tantárgy jegyét veszik figyelembe mindaddig, amíg különbség nem tehető;
  • az előző félév átlaga; az első éves hallgatók esetén a felvételi átlag egyenlő az előző félév átlagával;
  • a licenszvizsgán elért átlag.

 

Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratok

 • a kitöltött ösztöndíj kérvény formanyomtatványa;
 • a személyi igazolvány fénymásolata;
 • bankszámla kivonat (Romániai bank által kiállított).

Az iratokat egy mappában kell leadni a szak titkárságán 2019, március 5–11 között.
Az a hallgató, aki nem adja le a határidőre a szükséges iratcsomagot, elveszíti a jogát az ösztöndíjra.

 

A tanulmányi ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2018/2019-es tanévre

I. félév
Naptári időpont Tevékenység Felelős
2018 október-november Az ösztöndíj bizottságok megalakulása Távoktatási központ
2019 február 25- 2019 március 4 Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 5- 2019 március 11 Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben. A kar titkársága
2019 március 5- 2019 március 18 Az iratcsomagok leadása a titkárságon. A kar titkársága
2019 március 12 A listák elkészítése a beadott iratcsomagok alapján. A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 12* A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben. A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 13- 2019 március 14 Fellebbezések iktatása a titkárságon scannelve és papír alapon A kar titkársága
2019 március 18 A fellebbezések vizsgálata és eredmények kifüggesztése. Az ösztöndíj bizottság
2019 március 18- 2019 március 20* Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben. A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 március 19- 2019 március 22 Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhoz. Az ösztöndíj bizottság
2019 március 21- 2019 március 25 Az iratcsomagok értékelése és az ösztöndíjak elosztása a Távoktatási központ szintjén. Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága

Távoktatási központ titkársága

2019 március 25 A távoktatási központ ösztöndíj bizottsága által véglegesített listák elküldése a Szociális osztályhoz. Távoktatási központ titkársága
2019 március 26- 2019 április 6 Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése. Szociális osztály
2019 március 28- 2019 április 8 A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra. Szociális osztály
2019 március 28- 2019 április 8 Az ösztöndíjak utalása ** Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

 

II.  félév
Naptári időpont Tevékenység Felelős
2019 szeptember 9- 2019 szeptember 15 Az integralista hallgatók átlagainak kiszámítása.
A listák kifüggesztése az „ösztöndíjasok” és „ösztöndíjra esélyesek” megjelölésével; a hallgatók e-mailben való értesítése.
A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 16- 2019 szeptember 19 Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben. A kar titkársága
2019 szeptember 16- 2019 szeptember 26 Az iratcsomagok leadása a titkárságon. A kar titkársága
2019 szeptember 19 A listák elkészítése a leadott iratcsomagok alapján. A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 19* A listák újrahirdetése, ha nem teltek be az ösztöndíjas helyek az előző leadási határidőben. A kar  titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 19- 2019 szeptember 21 Fellebbezések iktatása a titkárságon: scannelve és papír alapon. A kar titkársága
2019 szeptember 24 A fellebbezések vizsgálata és azok eredményeinek kifüggesztése. Ösztöndíj bizottság
2019 szeptember 24- 2019 szeptember 25* Az iratcsomagok leadása az ösztöndíj kérelmezéssel elektronikus formában: eredeti aláírással, scannelve és elküldve e-mailben. A kar titkársága
A távoktatás igazgatója
2019 szeptember 26 Az ösztöndíjasok listájának elküldése a Távoktatási központhoz Ősztöndíj bizottság
2019 szeptember 27 A végleges ösztöndíjasok listájának jóváhagyása a Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága által Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2019 szeptember 30 Az ösztöndíj bizottság által megítélt ösztöndíjasok végleges listájának elküldése a Szociális osztályhoz Távoktatási központ titkársága
2019 október 1- 2019 október 11 Az ösztöndíjasok adatbázisának elkészítése. Szociális osztály
2019 október 1- 2019 október 11 A fizetési listák elkészítése és elküldése a Pénzügyi osztályra. Szociális osztály
2019 október 21- 2019 október 31 Az ösztöndíjak utalása. ** Pénzügyi osztály

*adott esetben

**azok a hallgatók, akik objektív okokból nem rendelkeznek bankszámlával, időpontot kapnak az egyetem pénztáránál az összeg átvételére, a titkársággal való egyeztetés után.

 

A tudományos tevékenység – ösztöndíj

 • a tudományos tevékenységért biztosított ösztöndíjat az alapképzés (II.évtől) és mesteri (I.évtől) hallgatók kaphatják, kivéve a tanulmányok utolsó évét. Az ösztöndíj egy tanulmányi évre érvényes, melyet két részletben kapnak meg a hallgatók: az első és második félév végén.
 • az ösztöndíj a tanulmányi évek alatt egyszer igényelhető;
 • az ösztöndíj összege 1200 lei (2 félév x 600 lei);
 • az ösztöndíj elbírálásnak folyamata a következő táblázatban látható:

 

A tudományos tevékenységért biztosított ösztöndíj elbírálásának folyamata a 2018/2019-es tanévre

Naptári időpont Tevékenység Felelős
2018 október-november Az ösztöndíj bizottságok megalakulása Távoktatási központ
2019 március 5-2019 március 15 Az ösztöndíj kérvényezéséhez szükséges iratcsomag leadása a titkárságon. A kar titkársága
2019 március 19-2019 március 20 A jelentkezők listájának összeállítása és továbbítása a Távoktatási központhoz Az ösztöndíj bizottság
2019 március 21-2019 március 24 Kutatási projekt nyilvános megvédése Távoktatási központ ösztöndíj bizottsága
Távoktatási központ titkársága
2019 március 25 A jelentkezők listájának illetve az elért eredmények továbbítása a Tudományos Kutatásmenedzsment központhoz Távoktatási központ titkársága
2019 március 27-2019 április 6 Eredményhirdetés Tudományos Kutatásmenedzsment központ
2019 március 27-2019 április 6 Szerződések aláírása Tudományos Kutatásmenedzsment központ