Ösztöndíjak igénylése

A Pszichológia és Neveléstudományi kar Kari tanácsának határozata alapján a 2022-2023-as egyetemi tanévre szóló ösztöndíjak odaítéléshez az alábbi tanulmányi átlagok elérése szükséges:

  • teljesítmény-ösztöndíj esetén: 9,50-es tanulmányi átlag;
  • érdemösztöndíj esetén: 8,50-es tanulmányi átlag;
  • a szociális ösztöndíj és a betegségi ösztöndíj megpályázásához szükséges minimális kreditpont: 15 kredit a szaktantárgyakból.

Ösztöndíjszabályzat:

Teljesítmény és érdemösztöndíj esetén a beszkennelt kérvényeket a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ felületre kell feltölteni és csatolni kell hozzá a  nyilatkozatot is amennyiben az eredeti kérvényt nem hozzák be a titkárságra 2023 március 16-ig.

FONTOS:

A szociális iratcsomagokat fel lehet tölteni online, egyetlen állományként, szkennelve a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ felületre, de lehetőség van a iratcsomag személyes leadására is 2023. február 27. és 2023. március 16. között, fogadóórában, a titkárságon. Minden feltöltött dokumentumot előzőleg meg kell számozni, alá kell írni (a jobb alsó sarokban). Online feltöltés esetében a nyilatkozatot is csatolni kell. 2023 március 17.-én a március 16.-ig leadott és hiányos iratcsomagokat lehet kiegészíteni. 2023. március 17., 16 óra után már nem lehet kiegészítő iratokat leadni.

Javasolt minél hamarabb feltölteni illetve leadni a titkárságon a szociális iratcsomagot, hogy amennyiben a csomag hiányos, idejében pótolni lehessen az iratokat.

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Azok a hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben egyidejűleg két tanulmányi programot is végeznek, csak az egyik intézmény keretében részesülhetnek állami költségvetésből biztosított ösztöndíjban. Azok a hallgatók, akik egy második tanulmányi programot is végeznek a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (párhuzamosan vagy egymást követően), ösztöndíjban részesülhetnek azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjas féléveik száma ne haladja meg azoknak a féléveknek a számát, amelyek az ösztöndíjat biztosító tanulmányi program normál tanulmányi időtartamát képezik. Hogy két vagy több ösztöndíj odaítélése elkerülhető legyen az állami felsőoktatási intézményekben párhuzamosan vagy egymást követően két tanulmányi programot is végző hallgatók esetében, az ösztöndíj annak az állami felsőoktatási intézményben végzett tanulmányi programnak az esetében folyósítható, amelyet a hallgató egy kérvény alapján megjelölt. Az ösztöndíjkérvényhez mellékelni kell a másik kar által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a hallgató az adott karon (felsőoktatási intézményben) nem részesül ösztöndíjban.