Ösztöndíjak odaítélése

A Pszichológia és Neveléstudományi kar Kari tanácsának határozata alapján a 2023-2024-es egyetemi tanévre szóló ösztöndíjak odaítéléséhez az alábbi tanulmányi átlagok elérése szükséges:

  • teljesítmény-ösztöndíj esetén: legkevesebb 9,50-es tanulmányi átlag;
  • érdemösztöndíj esetén: legkevesebb 8,00-as tanulmányi átlag;
  • a szociális ösztöndíj és a betegségi ösztöndíj megpályázásához szükséges minimális kreditpont: 20 kredit a kötelező és választható tantárgyakból.

NAPTÁR

Ösztöndíjszabályzat

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OME_6463_2023.pdf

FONTOS: Az ösztöndíj kérvényeket online kell feltölteni a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ felületre október 2. és 20. (20.-án 16 óráig) között és csatolni kell hozzá a 9-es számú mellékletnek megfelelő nyilatkozatot.

Ösztöndíj alap elosztása

A szociális iratcsomagokat is online kell feltölteni, egyetlen állományként, szkennelve a https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ felületre október 2 és 20 (20-án 16 óráig) között. Minden feltöltött dokumentumot előzőleg meg kell számozni, alá kell írni (a jobb alsó sarokban).

A tandíjas helyen lévő hallgatók a BBTE rektori hivatala által biztosított alapból részesülhetnek szociális ösztöndíjban.

Teljesítmény és érdemösztöndíj kérvény

Azok a hallgatók, akik állami felsőoktatási intézményekben egyidejűleg két tanulmányi programot is végeznek, csak az egyik intézmény keretében részesülhetnek állami költségvetésből biztosított ösztöndíjban. Azok a hallgatók, akik egy második tanulmányi programot is végeznek a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (párhuzamosan vagy egymást követően), ösztöndíjban részesülhetnek azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjas féléveik száma ne haladja meg azoknak a féléveknek a számát, amelyek az ösztöndíjat biztosító tanulmányi program normál tanulmányi időtartamát képezik. Hogy két vagy több ösztöndíj odaítélése elkerülhető legyen az állami felsőoktatási intézményekben párhuzamosan vagy egymást követően két tanulmányi programot is végző hallgatók esetében, az ösztöndíj annak az állami felsőoktatási intézményben végzett tanulmányi programnak az esetében folyósítható, amelyet a hallgató egy kérvény alapján megjelölt. Az ösztöndíjkérvényhez mellékelni kell a másik kar által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a hallgató az adott karon (felsőoktatási intézményben) nem részesül ösztöndíjban.

Mellékletek: