Ösztöndíjakkal kapcsolatos információk

2016–2017-es egyetemi tanév második félév

ERASMUS ösztöndíj: információk

URSUS ösztöndíj: információk

Tudnivalók az ösztöndíjakról

Érdem- és tanulmányi ösztöndíjak

A tanulmányi vagy érdemösztöndíjakat a hallgatók 2017 február 27 – március 10 között fogadóórában kérvényezhetik a titkárságon. (kérvény modell)

 

Szociális ösztöndíjak

A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az államilag támogatott helyet elfoglaló hallgatók 2017 február 27 – március 24 között fogadóórában iktathatják a titkárságon.
A szociális ösztöndíjhoz szükséges iratokat az költségtérítéses helyet elfoglaló hallgatók 2017 március 13 – 24 között fogadóórában iktathatják a titkárságon.

Szociális ösztöndíjra jogosultak, ha:

 1. Az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (A nettó jövedelem maximális összege: családtagonként havi 925 lej)
 2. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szülők személyi igazolványának fénymásolata;
 4. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványának vagy a születési anyakönyvi kivonatának (kiskorúak esetében) fénymásolata;
 5. tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolása az oktatási intézményekben tanuló családtagok esetében;
 6. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartásban levő kiskorú gyermekekről (akiknek nincs tanulói jogviszonya) vagy a saját jövedelemmel nem rendelkező cselekvőképtelen családtagokról
 7. igazolás az orvosi ellátásra szoruló kiskorú gyerekek támogatására adott állami pótlék összegéről;
 8. a szociális ösztöndíjat megpályázóhallgató jövedelméről, valamint a szülők jövedelméről szóló igazoló okiratok:
 9. a) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2016. november és december, 2017. január hónapokra;
 10. b) munkanélküliségi igazolás;
 11. c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 12. a jövedelemmel nem rendelkező szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 13. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
 14. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 15. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása; a kibocsátás dátuma február 20 utáni legyen
 16. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről (a 6-os számú Mellékletnek megfelelően)

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, az 5-ös számú Mellékletnek megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány fénymásolata;
 3. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical), valamint az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 17. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.