Szállástámogatás a 2021-2022-es tanévre

A 73/2004-es sürgősségi kormányhatározat értelmében 2021. október 8.-ig igényelhetnek egyéni szállástámogatást azok a diákok, akik bár igényeltek, de nem kaptak bentlakásban helyet, a BBTE által biztosított szálláshelyeken.

A dossziékat a kar titkárságára kell eljuttatni (személyesen vagy elektronikus formában, e-mailen) 2021. október 8.-ig.

A szállástámogatás összege a 2021-2022-es tanévben megközelítőleg 1400 lej.

A támogatás igénylésének feltételei:

 1. A hallgató államilag támogatott helyet foglal el
 2. A támogatás igénylését megelőző tanév sikeres elvégzése
 3. Nem idősebb 29 évnél
 4. Kérvényezett, de nem kapott BBTE bentlakásban helyet
 5. A családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az országos minimum bruttó bér összegét
 6. A szálláshelyre (ami nem BBTE bentlakás) kötött bérleti szerződés másolata

A dossziénak tartalmaznia kell:

 1. Kérvény 
 2. Az egyetem által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy a hallgató államilag támogatott helyet foglal el, az előző tanév átlaga (tanulmányi átlag vagy bejutási átlag) valamint, hogy kérvényezett bentlakáshelyet, de nem kapott
 3. A szálláshelyre (ami nem BBTE bentlakás) kötött és a kolozsvári adóhivatalban iktatott bérleti szerződés másolata
 4. Minden családtag személyigazolvány másolata, a kiskorú családtagok esetében a születési bizonyítvány másolata
 5. A családtagok e havi bevételét igazoló dokumentumok