Szociális ösztöndíj

Szociális ösztöndíjra jogosultak:

 1. 35 év alatti, nappali képzésen levő hallgató
 2. Ha az egy főre eső havi (2020 június, július, augusztus) nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbér összegét. (maximálisan havi 1346 lej).
 3. Betegség esetén: a BBTE ösztöndíjszabályzatában felsorolt betegségkategóriák szerinti diagnózis alapján

 

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha a hátrányos szociális helyzet indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7 https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/reg_burse.pdf) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. személyi igazolvány;
 3. a hallgató születési- anyakönyvi kivonata
 4. a szülők személyi igazolványa;
 5. a szülők eltartásában lévő más családtagok személyi igazolványa  vagy a születési anyakönyvi kivonata (kiskorúak esetében);
 6. tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása ha valamelyik családtag még oktatásban vesz részt
 7. az egyik szülő közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata az eltartott, saját jövedelem nélküli cselekvőképtelen családtagokról és a tanulói jogviszony nélküli kisgyermekekről
 8. igazolás a beteg/SNI-s gyerekek állami pótlékának összegéről;
 9. a szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató jövedelméről, valamint a szülők és a többi családtag jövedelméről szóló igazoló okiratok:
  a.) Nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvények vagy igazolások a nyugdíj összegére vonatkozóan (a nyugdíj típusától függetlenül) 2020. Június, július és augusztus hónapokra;
  b.) munkanélküliségi igazolás;
  c) igazolás a nettó jövedelemről stb.
 10. a jövedelemmel nem rendelkező szülő vagy 18 évet betöltött családtag közjegyző (vagy a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal) által hitelesített nyilatkozata
 11. félárva vagy árva hallgató nyugdíszelvénye illetve a szülő halotti bizonyitványának másolata
 12. a válást igazoló okirat, illetve a gyermektartásdíj igazolása
 13. Minden 18 éven felüli családtag számára az Adó- és Pénzügyi hivatal igazolása
 14. A hallgató nyilatkozata a család jövedelméről a 8-as számú Mellékletnek (Anexa 8 https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/reg_burse.pdf) megfelelően.
 15. formanyomtatvány, az 11-es számú Mellékletnek (Anexa 11 https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/reg_burse.pdf) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;

A szociális ösztöndíj iratcsomójának (ha az egészségi állapot indokolja) tartalma:

 1. formanyomtatvány, a 7-es számú Mellékletnek  (Anexa 7 https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/reg_burse.pdf) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 2. formanyomtatvány, az 12-es számú Mellékletnek (Anexa 12 https://psiedu.ubbcluj.ro/data/uploads/doc/regulamente/reg_burse.pdf) megfelelően, amelyet a kari titkárság láttamoz;
 3. személyi igazolvány;
 4. a szakorvos által kibocsátott orvosi igazolás (certificat medical vagy scrisoare medicala), vagy az SNI-t igazoló okiratok.

 

A hallgató által bemutatott orvosi igazolásban kötelező módon szerepelnie kell az ösztöndíjszabályzat 16. cikk, (3) bekezdés 3) pontjában megjelölt betegségkategóriák egyikének.

 

Az ösztöndíjakra vonatkozó további információkat a BBTE ösztöndíjszabályzatában lehet olvasni.